Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Διαφημίσεις ιστοσελίδων, αγγελίες: αναζήτηση - προσφορά.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες

 

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 1st, 2014, 1:59 pm

Ο Δεκατετράλογος της Χ.Ο.Ε.


Είναι ένα φαινομενικά αθώο κείμενο, εκ πρώτης όψεως, που γράφτηκε από τον Ιδρυτή της Χ.Ο.Ε.. Στυλ. Γιαννετάκη και περιλαμβάνει 14 άρθρα, μέ τήν επικεφαλίδα «Μοναδικοί κανόνες της Ειρήνης του Κόσμου είναι ο Δεκατετράλογος του ιδεώδους ανθρώπου ο οποίος έχει ως ακολούθως»:

«Όμως», γράφει ο π. Ελ. Χατζής, «πίσω απ' τον Δεκατετράλογο υπάρχουν οι λεγόμενες αναλύσεις του δεκατετραλόγου» που «τις έχει γράψει ο Γιαννετάκης και τις οποίες χρησιμοποιούν τα στελέχη της Χ.Ο.Ε. στις ομιλίες τους».
Το σημαντικό είναι ότι ενώ ζητήθηκε ο φάκελος των αναλύσεων, υπήρξε αρνητική απάντηση. Μετά την απόσυρση του βιβλίου του Γιαννετάκη (1974), η οργάνωση προσπαθεί «να μην δεσμεύεται από την διδασκαλία της» όπως γράφει ο π. Αντώνιος. Έτσι τα κείμενα τους είναι απόρρητα και για τα μέλη. Σ' αυτά διαφαίνεται ότι ο Δεκατετραλογος είναι θεόπνευστος, εξ αποκαλύψεως Αγίου Πνεύματος προς συμπλήρωσιν των Γραφών!


Η Διδασκαλία της Χ.Ο.Ε.

Οι αποκλίσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, τις οποίες με τα έγγραφά της δεν δέχεται η Χ.Ο.Ε., είναι οι εξής:

α) «Η Χριστολογία της Χ.Ο.Ε. δεν ανταποκρίνεται εις το ορθόδοξον δόγμα. Κατά την αντίληψιν της οργανώσεως αυτής ο Χριστός δεν εγεννήθη Σωτήρ, αλλά κατόπιν σκληρού αγώνος κατόρθωσε να μην αμαρτήσει και ούτω το αίμα Του απέκτησε καθαρτικήν ιδιότητα», (βλ. Συνοδική Εγκύκλιο 2490/7.7.1989).

Ενώ η θέση αυτή απεκηρύχθη από τον Γιαννετάκη (αναφέρεται στο βιβλίο του) στις διδασκαλίες στα διάφορα παραρτήματα καθώς και στις αναλύσεις του δεκατετραλόγου φαίνεται ότι όχι μόνο συνεχίζουν αλλά και παραλλάσσουν και εμπλουτίζουν την κακοδοξία αυτή:
«Του Κυρίου πολλάκις εις την ζωήν Του εγκατέλειψεν η θεότης και τον άφηνε να αγωνίζεται ως απλός άνθρωπος... Εάν εις την εγκατάλειψιν αυτήν δεν ήτο αντικαταστάτης του Θεού η Σοφία, θα συνέχιζεν ο Κύριος και θα έλεγε προς τον πατέρα του να τον απαλλάξει από τον θάνατον, καθ' ότι δεν ημάρτησεν διά να υποστεί αυτόν, ο οποίος θάνατος είναι προϊόν της αμαρτίας».
Προς επιβεβαίωση έρχεται δήλωση αποχωρήσαντος μέλους ότι διδάχθηκε πως ο Χριστός «αν δεν τον εγκατέλειπε η θεότης, δεν θα πέθαινε»!
Σαφέστατα λοιπόν -και χωρίς περαιτέρω αναλύσεις- φαίνεται η αντίθεση στις αποφάσεις της Γ΄ αλλά και -κυρίως- Δ' Οικουμενικής Συνόδου που στον όρον της αναγνωρίζει τον Κύριον Ιησούν Χριστόν «εν δύο φύσεσιν, ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιακρίτως, αχωρίστως... ουκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον».
Χωρίς να θίξουμε τα περί αντικαταστάσεως της θεότητος από την Σοφία (θα το δούμε στην Α.Θ.Α.ΖΩ) ας προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο κακοδοξίας που επισημαίνει η εγκύκλιος

β) «Η Χ.Ο.Ε. κηρύττει μίαν ανθρωπολογίαν ασυμβίβαστον προς την ορθόδοξον πίστιν. Ισχυρίζεται ότι με την «πνευματικοποιημένην επιστήμην», την οποίαν υπόσχεται, ο άνθρωπος θα απόκτηση αφθαρσία προ της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου».

Κάτι το οποίο, σύμφωνα με πολλές ενυπόγραφες μαρτυρίες, δίδασκαν και πίστευαν ότι έχει πετύχει ο Γιαννετάκης που ήταν «ο προφήτης Ηλίας» και ο Μουτσάκης που ήταν «ο προφήτης Ενώχ». Γι' αυτό η είδηση του θανάτου του Γιαννετάκη προκάλεσε σοκ στα μέλη της Χ.Ο.Ε., όπως καταθέτει σε φετινή μαρτυρία του πρώην μέλος. Ήταν από τα πρωταρχικά πιστεύω της Χ.Ο.Ε. και συνεχίζει να είναι. Δυστυχώς δεν μάθαμε πως κάλυψαν την διάψευση αυτής της θέσης τους. Πάντως κάποια μέλη αποχώρησαν.
Διδάσκουν ότι «υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα πεθάνουν». Αυτό διαφαίνεται και σε κάποια κείμενα τους που λόγω χρόνου δεν αναφέρουμε.

γ) Το τρίτο σημείο της Συνοδικής εγκυκλίου λέγει ότι:
«Η ως άνω Οργάνωσις κηρύττει ωσαύτως εσχατολογίαν διάφορον της ορθοδόξου. Αναμένει γήινον βασιλείαν του Χριστού και ισχυρίζεται ότι αύτη θα προηγηθεί της δευτέρας Αυτού παρουσίας. Κηρύττει εν είδος μεσσιανικού θρησκευτικού σωβινισμού, ο οποίος διαφέρει από τον μεσσιανισμόν των νεοπεντηκοστιανών φουνταμενταλιστικών ομάδων εις το ότι, αποκηρύσσει την παγκόσμιον εβραϊκήν κυριαρχίαν και εις την θέσιν της τοποθετεί μιαν παγκόσμιον ελληνικήν. Η χάρις, κατά την Χ.Ο.Ε., η οποία εδόθη εις τον Ισραήλ, «διέρρευσεν» εις τό ελληνικό έθνος, του οποίου η σοφία λογίζεται «πάρεδρος Θεού».


Οι πρόσφατες (φετινές) αλλά και παλαιότερες ενυπόγραφες μαρτυρίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδος μας πληροφορούν ότι όχι μόνο αναμένουν γήϊνη βασιλεία του Χριστού χιλιετή (χιλιαστική άποψη) αλλά και διδάσκουν σε ερμηνεία της Αποκάλυψης ότι θα γίνει αρπαγή -το θεωρούν σίγουρο αυτό-των 144.000 εκλεκτών, (και πιστεύουν πως θα είναι μέσα στους εκλεκτούς) πριν την βασιλεία του Αντίχριστου, που το Πνεύμα θα τους κρύψει σε κάποιο τόπο της γης, ώστε κατόπιν να βασιλεύσουν με τον Χριστό για 1000 χρόνια πάνω στη γη και θα ακολουθήσει η Β' Παρουσία.

Μη θέλοντας να αναφερθώ στο βιβλίο του Γιαννετάκη (επειδή μπορεί κάποιος να πει πως αποκήρυξαν αυτές τις θέσεις και απέσυραν το βιβλίο), στο οποίο εκθέτει ξεκάθαρα τις θέσεις του περί «προαιώνιου προορισμού» του Ελληνικού Έθνους, περί «διαρροής της χάρης του Θεού» από το Εβραϊκό στο Ελληνικό Έθνος για την δημιουργία του «πολιτισμού του μέλλοντος» (Βλ. π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, «Χ.Ο.Ε., ένα ποιμαντικό πρόβλημα», σελ. 24-26) παραθέτω μόνο μία πρόσφατη μαρτυρία ότι «το κάθε έθνος έχει τον προορισμό του».
Επειδή μόνο αυτή η μαρτυρία φαίνεται ασαφής και σαθρή και ίσως και τα περί αφθαρσίας όχι τόσο κατοχυρωμένα θα προχωρήσω στην παρουσίαση της διδασκαλίας της Α.Θ.Α.ΖΩ, μέσα από το βιβλίο της «Ο αγαπών εκ του Θεού εγεννήθη».
http://www.egolpion.net/xoe_athazo.el.a ... z3EtDoN668
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 1st, 2014, 2:03 pm

Διδασκαλία Α.Θ.Α.ΖΩ - Σχέση με Χ.Ο.Ε.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο μικρού σχήματος (τσέπης), γραμμένο σε μοτονικό, σελιδοποιημένο και τυπωμένο ερασιτεχνικά ως φαίνεται. Η πρώτη σελίδα του μετά το εξώφυλλο μας πληροφορεί ότι περιέχει «Ομιλίες Νικολάου Μουτσάκη» και σε παρένθεση (1959-2000). Να λοιπόν που εξασφαλίζεται αμέσως η σύνδεση Χ.Ο.Ε.-Α.Θ.Α.ΖΩ και στην διδασκαλία τους. Δεν διαχωρίζει την περίοδο Χ.Ο.Ε. και την περίοδο Α.Θ.Α.ΖΩ αλλά όπως γράφει στην επόμενη εισαγωγική σελίδα του «Το βιβλίο αυτό, το όποιο έχετε ανά χείρας σας, είναι μέρος των ομιλιών, που κατά καιρούς έχει κάνει ο Πρόεδρος τής Αδελφότητας θείας Αγάπης και Ζωής, στις αίθουσες της Αδελφότητας, η οποία και αποφάσισε να εκδώσει μέρος των ομιλιών προς ιδίαν χρήση και άλλων».

Άρα αμέσως έχουμε κατοχυρούμενη επίσημα, από την Αδελφότητα, την συνέχεια Χ.Ο.Ε.-Α.Θ.Α.ΖΩ, αφού η Α.Θ.Α.ΖΩ ιδρύθηκε το 1992, ενώ οι καταχωρημένες ομιλίες αρχίζουν από το 1959, έτος ιδρύσεως της Χ.Ο.Ε..
Ας δούμε λοιπόν από επίσημο κείμενο τους πλέον (που δεν έχουν αναιρέσει) τι λένε για τα δύο αυτά σημεία κακοδοξίας που επισημαίνει η εγκύκλιος:
(Οι παραπομπές - σχεδόν όλες- προέρχονται από το βιβλίο του Νικολάου Μουτσάκη «Ο αγαπών εκ τοϋ θεοϋ έγεννήθη» εκδ. 2000).

1.α) Περί αφθαρσίας (παραθέτουμε πολύ λίγα και χαρακτηριστικά)


Το επόμενο κείμενο μας δίνει τις βάσεις αλλά και την δυνατότητα κατανόησης των περί αφθαρσίας. Πρόκειται περί πρωτοφανούς, εξ όσων γνωρίζουμε, διδασκαλίας:
«... Γιατί σήμερα οι σκέψεις, τα έργα και οι κατευθύνσεις των ανθρώπων είναι λανθασμένες. Όλες οι σκέψεις και οι ενέργειες οδηγούν στο θάνατο.
Μας καλεί όμως ο Θεός να αλλάξουμε σκέψεις τελείως. Να φύγει το παρείσακτο καταστημένο, αυτό το ψέμα πού φύτεψε ο διάβολος στις καρδιές των ανθρώπων, ότι ο άνθρωπος πρέπει οποιοδήποτε να πεθαίνει.

Και το πίστεψαν οι άνθρωποι. Λιγάκι βέβαια δυσκολεύτηκαν. Χρειάστηκε ο Αδάμ π.χ. να αγωνιστεί 930 χρόνια για να πιστέψει ότι είναι δυνατόν να πεθάνει. Και τελικά το κατάφερε... κουράστηκε, αλλά το κατάφερε, το πίστεψε και μπήκε κάτω από τα ραδίκια. Ο Μαθουσάλας δυσκολεύτηκε παρά πολύ να πεθάνει. Έζησε 969 χρόνια, ο πατέρας του όμως, ο Ενώχ, δεν μπορούσε να πιστέψει στο θάνατο και έφυγε. Και ζει ακόμη.

Αν λοιπόν τον θάνατο τον ψεύτικο, τον παρείσακτο, οι άνθρωποι τον πίστεψαν, πόσο ευκολότερο είναι τώρα να επανέλθει σε μας η φυσική κατάσταση της ζωής.
Γιατί το λέει καθαρά η Γραφή- «ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απωλεία ζώντων ... φθόνω δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον».

Είναι λοιπόν τώρα πολύ πιο εύκολο, δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε 969 χρόνια για να καταφέρουμε να ζήσουμε, διότι τότε πήγαμε στο ψέμα, ενώ τώρα επανερχόμαστε στην αλήθεια και είναι αλήθεια η ζωή, γιατί όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε. Και θα ζήσουμε. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω (με το αίμα του Χριστου) ( σελ. 56-57). (!)

«... Ο Θεός έφτιαξε το ανθρώπινο σώμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να διαιωνίζεται όπως είχε τη δυνατότητα αυτή ο Αδάμ. Ποιος μπορεί να πει πόσο χρονών ήταν ο Αδάμ όταν έκανε την παράβαση; Δεν το αναφέρει αυτό η Γραφή. Αρα το ανθρώπινο γένος έχει τις προϋποθέσεις της αειζωίας, αλλά λόγω της παραβάσεως μπήκαν μέσα του ζωώδη στοιχεία και έχασε έτσι τον προσανατολισμό του. Τα στοιχεία αυτά είναι και υλικά και πνευματικά.
Τα υλικά στοιχεία ίσως είναι κανένα μικρόβιο που μπήκε στο σώμα του ανθρώπου και να προήλθε έτσι το γήρας. Μπορεί το κακό να έχει χαλάσει κανένα όργανο του ανθρωπίνου σώματος και ο άνθρωπος έτσι, να μη μπορεί να διαιωνιστεί» (σελ. 23).
«...Ας αρχίσει να χαμογελάει η ψυχή μας και τότε θα δούμε το Θεό στη ζωή μας, θα δούμε την υγεία μας να καλυτερεύει, το γήρας θα απομακρύνεται από εμάς, τη ζωή μας να ομορφαίνει και θα απορούμε. Είναι γιατί δημιουργείται το μυστήριο της αγιότητας και της ζωής» (σελ. 202).http://www.egolpion.net/xoe_athazo.el.a ... z3EtEpRG5R
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 1st, 2014, 4:58 pm

Ας απαντήσει ο Μothergoose ή εσύ που υποστηρίζεις σθεναρά το νήμα
viewtopic.php?f=28&t=292040
α.την καταγωγή των Ατλάντων
β. Ποιοί πήραν τον πολιτισμό τους και τον μετέδωσαν σε άλλους λαούς;
γ. Σε ποιο σημείο εμφανίστηκε αυτός ο μεγάλος πολιτισμός;
δ. Και πως γίνεται ο Δευκαλίων να είναι ο Νώε;

Εγώ δεν βρέθηκα εκεί για να κάνω τον έξυπνο, αλλά για να απαντήσω σε κάποιον που με ρώτησε και με παρέπεμψε στο σχετικό νήμα

Σικελιώτης έγραψε:
Namrail έγραψε:
Σικελιώτη τι γνώμη έχεις για τη χαμένη Ατλαντίδα;


Νομίζω του έδωσα απάντηση...
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 1st, 2014, 10:03 pm

Το κόλπο με τον συγκρητισμό είναι ότι χρησιμοποιούν πρωταρχικές πηγές τον Πλάτωνα και την Παλαιά Διαθήκη για να αναφέρουν τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα ή του Νώε και ως απόδειξη Ινδουϊστικές αναφορές ή την Μπλαβάτσκυ
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Πάνας » Οκτώβριος 1st, 2014, 10:17 pm

Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν


Με 40 χρόνια εργασίας θα μου δίνουν 640 χρόνια σύνταξη ;
Δεν επιβάλεις δικτατορία για να περιφρουρήσεις την επανάσταση. Κάνεις επανάσταση για να επιβάλεις δικτατορία.
Τζωρτζ Όργουελ
Άβαταρ μέλους
Πάνας
Extreme poster
 
Δημοσ.: 26928
Εγγραφη: Μάρτιος 17th, 2010, 7:04 pm
Το μέλος Πάνας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 2nd, 2014, 8:23 pm

Πάνας έγραψε:
Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν


Με 40 χρόνια εργασίας θα μου δίνουν 640 χρόνια σύνταξη ;


Αν είσαι νέος ασφαλισμένος λίγο παρακάτω, γιατί η σύνταξη είναι αναλογική.
360 βασική , που θα γίνουν 330 (λόγω σύνταξης ΟΓΑ + αναλογικά τις εισφορές)
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 2nd, 2014, 8:31 pm

συνέχεια για Α.Θ.Α.Ζ.Ω


1.β) Περί «πνευματικοποιημένης επιστήμης»

«... Διότι ο Θεός έδωσε την ικανότητα στον άνθρωπο να μπορεί να ελέγχει τα πάντα διά τον Πνεύματος του Αγίου και διά της επιστήμης. Άλλωστε το Πνεύμα το άγιο είναι αυτό που δίνει και την επιστήμη» (σελ. 199).
«Χρειάζεται η σοφία τού Θεού (το φρόνημα του αγαθού και της ζωής) και η επιστήμη, για να λυτρωθεί το σώμα και το πνεύμα των ανθρώπων, αλλά ακόμη και η φύση» (σελ. 200).
«Η σοφία επίσης μας φανερώνει την αναγκαιότητα της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αναπτύξεως της επιστήμης, ώστε ο άνθρωπος να φθάσει στο ύψος της υιοθεσίας» (σελ. 200).


2. Περί μεσσιανικού θρησκευτικού σωβινισμού.

«... Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς». Ο Θεός εξέλεξε πρώτα τον Ιουδαϊκό λαό ως περιούσιο λαό από τον όποιο θα ερχόταν ο Χριστός και μετά τον Ελληνικό λαό διά του οποίου θα αποκατασταθεί ο Χριστός στη γη» (σελ. 118).
«... Από την Αγία Γραφή, φαίνεται καθαρά, ότι ο Θεός εξέλεξε πρώτα τον Ιουδαϊκό λαό ως περιούσιο λαό, από τον όποιο θα ερχόταν ο Χριστός και τον Ελληνικό λαό ως τον περιούσιο λαό διά τού οποίου θα αποκατασταθεί ο Χριστός στη γη. Προεξέλεξεν, λέει Ιουδαίους τε πρώτον και Ελληνας.

Με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνουμε μια μεγάλη αποστολή, μια μεγάλη υποχρέωση έναντι του εαυτού μας, ξέροντας ότι ο Θεός εξέλεξε τους Έλληνες. Για να μπορέσει πρώτα ο Ελληνικός λαός να εφαρμόσει τα παραγγέλματα του Κυρίου, για να μπορέσει πρώτος να ζήσει το νέο τρόπο ζωής που υποδεικνύει ο Χριστός» (σελ. 119).
«...Ο Απόστολος Παύλος, προείδε ότι οι Έλληνες θα είναι ο πρώτος λαός που θα τα σκαλίσει αυτά, θα ψάξει την Αγία Γραφή, να βρει μέσα με τον φωτισμό του Πνεύματος του Αγίου, τον σωστό τρόπο ζωής και με τη δύναμη του Κυρίου να μπορέσει να τον εφαρμόσει» (σελ. 123).

Νομίζω πως δεν χρειάζονται σχόλια στα γραφόμενα. Η εγκύκλιος αποδεικνύεται πληρέστατα αληθής. Να αναφέρουμε πως από τον δεκατετράλογο, τα εννέα άρθρα τα συναντούμε σχεδόν κατά λέξη στην διδασκαλία της Α.Θ.Α.ΖΩ. Φαίνεται λοιπόν καθαρά, κι αυτό θα πρέπει να ακουστεί, ότι η Εκκλησία προστατεύει την Ελληνική κοινωνία αλλά και τον κόσμο από τέτοιες επικίνδυνες ακραίες τάσεις σωβινισμού και φυλετικού ρατσισμού και δεν την οδηγεί εκεί, σύμφωνα με τα τελευταίως λεγόμενα και γραφόμενα. Μάλλον το αντίθετο γίνεται...


«... Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημάς». Ο Θεός εξέλεξε πρώτα τον Ιουδαϊκό λαό ως περιούσιο λαό από τον όποιο θα ερχόταν ο Χριστός και μετά τον Ελληνικό λαό διά του οποίου θα αποκατασταθεί ο Χριστός στη γη» (σελ. 118).

πηγή:
Εισήγηση στην ΙΒ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων επί θεμάτων αιρέσεων,
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2001

ηλεκτρονική:
http://www.egolpion.net/xoe_athazo.el.a ... z3F0eNweSx
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 2nd, 2014, 10:20 pm

συνέχεια για αίρεση Α.Θ.Α.Ζ.Ω...

3. Συστάσεις Α.Θ.Α.ΖΩ

Ας επιστρέψουμε όμως στο προσφάτως εκδοθέν βιβλίο για να γίνουν... οι συστάσεις.
Προλογίζει κάποιος Παπαχαραλάμπους Παναγιώτης που υπογράφει ως κριτικός-Θεολόγος-Φιλόλογος. Λέει πως «ο πνευματικός αγωνιστής Νικόλαος Μουτσάκης πέτυχε να συνθέσει ένα έργο βιωματικό και συνάμα καθοδηγητικό». Διαπιστώνει πως «προσφέρει στους Χριστιανούς της εποχής μας κατάλληλο πνευματικό εξοπλισμό για τον αγώνα της καθημερινής τους ζωής».

Και παρακάτω: «στις μέρες μας, όπου η ιδεολογική σύγχυση, ο ατομισμός και η σκοπιμότητα χαρακτηρίζουν την κοινωνία, είναι επιτακτική ανάγκη να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού με παρρησία και σθεναρότητα. Μάλιστα από εκείνους που η κλήση του Θεού τους επέλεξε για να ευαγγελισθούν την οδό της ευσέβειας και της σωτηρίας». Γι' αυτό προτρέπει τους αναγνώστες ότι «θα πρέπει να το έχουν σαν καθημερινό τους εγκόλπιο».

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η Α.Θ.Α.ΖΩ όπως μας αυτοσυστήνεται.
- «... Η Α.Θ.Α,ΖΩ αυτό τον στόχο έχει, να αναβιώσει την άγια χριστιανική ζωή» (σελ. 42).
- «... είμαστε βέβαιοι ότι ή ώρα τής αγάπης, της ελευθερίας και της ζωής του ανθρώπινου γένους έφθασε.
Έφθασε η ώρα της λυτρώσεως. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω» (σελ. 60).


- «... Τι σημαίνει Α.Θ.Α.ΖΩ;


Σημαίνει μια ομαδική προσπάθεια στο να γίνουμε καλύτεροι. Στο να εφαρμόσουμε το μήνυμα αυτό της ελπίδας, της χαράς, της ζωής και σε άλλα άτομα τα οποία είναι μακριά από αυτήν την ελπίδα. Δεν έτυχε κάποιος να τους παροτρύνει, να τους δώσει το Ευαγγέλιο, να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτόν και γι' αυτό υπάρχει η Α.Θ.Α.ΖΩ. Ας επαρκούσαν αυτοί που το δίνουν, γιατί είναι μερικοί που το δίνουν το Ευαγγέλιο, δεν θα χρειαζόμαστε εμείς.
Είναι λίγοι καί τους συμπληρώνουμε.
Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι όλοι που είμαστε εδώ, οι χιλιάδες της Α.Θ.Α.ΖΩ...» (σελ. 66-67).
- «Σύνθημα ας είναι- ας γίνουμε κτίσται του νέου κόσμου της ειρήνης, της χαράς και της αειζωΐας.
Το έργο της Α.Θ.Α.ΖΩ είναι θεάρεστο και το μέλλον της λαμπρό» (σελ. 191).

Ας δούμε τώρα πως θα το επιτύχουν (το έργο) σύμφωνα με το φυλλάδιο της Α.Θ.Α.ΖΩ:
- «Τα όπλα που μας βοηθούν είναι.
1) Η πίστη στον Θεό και η εμπιστοσύνη στην Α,Θ.Α.ΖΩ.
2) Η αυτοπεποίθηση καί η προσευχή τοΰ αδελφού μας.
3) Η μεγάλη επιθυμία μας νά κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας έν όλη τη οικουμένη, καί νά επικρατήσει η θεία Αγάπη και Ζωή στην Α.Θ.Α.Ζ.Ω.
Με αυτά τα όπλα, τίποτα δε θα μπορέσει να μας σταματήσει.
Στις μάχεται κατά Θεόν ουδέποτε νικάται» (φυλλάδιο Α.Θ.Α.ΖΩ.)

Ακόμη στους «κανόνες καλής συμπεριφοράς για καλές ανθρώπινες σχέσεις» αναφέρει στον τελευταίο κανόνα: «θα κάνω ό, τι μπορώ για να προστατεύω την αδελφότητα και να συμβάλω στη σύσφιξη, διάδοση, και διαιώνιση της θείας αγάπης και ζωής», (φυλλάδιο Α.Θ.Α.ΖΩ.)


πηγή:
Εισήγηση στην ΙΒ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων επί θεμάτων αιρέσεων,
που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2001
ηλεκτρονική:
http://www.egolpion.net/xoe_athazo.el.a ... z3F0eNweSx
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Οκτώβριος 5th, 2014, 9:20 am

Μου στειλε κάποιος πμ και θέλει κλύσμα...
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Πολιτικός μηχανικός » Οκτώβριος 5th, 2014, 9:55 am

Πάνας έγραψε:
Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Με 40 χρόνια εργασίας θα μου δίνουν 640 χρόνια σύνταξη ;

Δεν έχεις καταλάβει ότι ο Σικελιώτης είναι άνθρωπος της κυβέρνησης;
Θέλουν να κόψουν τελείως τις συντάξεις με την δικαιολογία ότι μπορείς να ζήσεις 700 χρόνια οπότε θα πρέπει να παίρνεις σύνταξη όταν γίνεις 500 χρόνων.Σικελιώτης έγραψε:Α.Τ. – Όποιος επιθυμεί, πρέπει να μάθει. Να βρει έναν Υποψήφιο Αθάνατο που να ξέρει και να μάθει. Μετά πρέπει να πάει στη Βάση Αείζωων, ο άλλος υποψήφιος θα τον καθοδηγήσει αν τον κρίνει κατάλληλο. Κι εκεί θα γίνουν κι άλλες προετοιμασίες έως ότου μυηθεί....

Ο Μητσοτάκης νομίζω είναι <Υποψήφιος Αθάνατος>.
Όλοι οι νεοδημοκράτες, με την καθοδήγησή του, μπορεί να γίνουν <Αθάνατοι>.
Γιατί το νήμα είναι στις <Μικρές αγγελίες & Διαφημίσεις>;
Να μεταφερθεί στις <Εναλλακτικές επιστήμες>
-
Τελευταία επεξεργασία απο Πολιτικός μηχανικός την Οκτώβριος 5th, 2014, 11:51 am, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.
Άβαταρ μέλους
Πολιτικός μηχανικός
Extreme poster
 
Δημοσ.: 22318
Εγγραφη: Δεκέμβριος 28th, 2013, 3:15 am
Τοποθεσια: Καλαμάτα
Το μέλος Πολιτικός μηχανικός, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Xena » Οκτώβριος 5th, 2014, 10:53 am

enterprise-psi έγραψε: Ποστάρω σε επικό νήμα.
Άβαταρ μέλους
Xena
Extreme poster
 
Δημοσ.: 27905
Εγγραφη: Αύγουστος 26th, 2008, 4:29 am
Τοποθεσια: Στα όρη στ' άγρια βουνά.
Το μέλος Xena, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Πολιτικός μηχανικός » Οκτώβριος 10th, 2014, 12:55 am

Ο Σικελιώτης επειδή καθοδηγείται σωστά, θα ζήσει 700 χρόνια.

Για 700 χρόνια θα τον έχουμε να γράφει στο φόρουμ!!!
Άβαταρ μέλους
Πολιτικός μηχανικός
Extreme poster
 
Δημοσ.: 22318
Εγγραφη: Δεκέμβριος 28th, 2013, 3:15 am
Τοποθεσια: Καλαμάτα
Το μέλος Πολιτικός μηχανικός, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Πως να ζήσετε 700 χρόνια όπως στο παρελθόν

Δημοσίευσηαπό Σικελιώτης » Ιανουάριος 5th, 2017, 6:07 pm

Εικόνα

Έφυγε από τη ζωή ο θείος των αδελφών Ξηρού, Αργύρης Τσακαλίας. Το Σάββατο η πολιτική κηδεία του

Έφυγε από τη ζωή ο Αργύρης Τσακαλίας, θείος των αδελφών Ξηρού έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την εξάρθρωση της "17 Νοέμβρη".
AdTech Ad
Ο Αργύρης Τσακαλίας γεννήθηκε στην Ικαρία και ζούσε στην Αθήνα. Είχε τρία παιδιά τον Γιώργο, τον Ερνέστο και την Ηλέκτρα. Σπούδασε θεολογία στην Πάτμο και στην Χάλκη και δίδαξε σε διάφορα σχολεία.
Είχε εκδώσει συνολικά 18 βιβλία, ενώ ίδρυσε και λειτούργησε για ένα διάστημα τον εκδοτικό οίκο “Θερσίτης”.
Ήταν γνωστός ως ερευνητής και εισηγητής της διδασκαλίας της Αειζωίας. Στο πλαίσιο της Νέας Σχολής Αειζωίας, διοργάνωσε σεμινάρια όπου διδάσκονται φιλοσοφία και διάφορα θέματα υγείας.
Μερικοί τίτλοι βιβλίων του:
(2006) Ο δρόμος προς την αειζωία, Εκδόσεις Βερέττας
(2005) Βίβλος ακατάλληλη δι’ ενηλίκους, Εκδόσεις Βερέττας
(2004) Αειζωία, Έσοπτρον
(2003) Βίος και πολιτεία Χριστόδουλου του Ξηρού, του εν Ακαμάτρα Ικαρίας και των συν αυτώ, Εκδόσεις Βερέττας
(2001) Από τις ζούγκλες της γης στη γαλαξιακή αγαποκοινωνία, Καλυψώ
(1999) Ο τρόπος για την αειζωία, Εκδόσεις Βερέττας

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/pet ... 35489.html
Άβαταρ μέλους
Σικελιώτης
Fast poster
 
Δημοσ.: 2457
Εγγραφη: Ιούλιος 15th, 2013, 4:05 pm
Το μέλος Σικελιώτης, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Προηγούμενη

Επιστροφή στην Μικρές αγγελίες & Διαφημίσεις

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες