Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Θέματα που άφησαν καλές εντυπώσεις.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

 

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Φεβρουάριος 25th, 2017, 2:17 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲν φανταζόμουν νὰ μοῦ συμβεῖ ἦταν τὸ νὰ γίνω συνένοχος, συνωμότης καὶ θαυμαστὴς
τοῦ...
Εικόνα ....Τάκη Θεοδωρόπουλου.
Χαλάλι του ὅλος ὁ κόπος τῆς ἀντιγραφῆς, πολυτονισμένα ὑπ' ἐμοῦ,
καὶ ὄχι μία ἁπλουστάτη φωτοτύπηση,
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τῆς Κυριακῆς 8 Ἰάνουαρίου 2017,
ἄλλου ἑνὸς ἄρθρου του.
Σὲ πιστὴ κατὰ γράμμα ἀντιγραφή,
.Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.

~
Τὸ μίσος γιὰ τὰ ἀρχαῖα.
.Ἡ σχέση μας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα
κινεῖται ἀνάμεσα στὴν ἐξιδανίκευση
καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀπόρριψη.
Φοβόμαστε νὰ τὴν ἐκλογικεύσουμε.

----
.Ὅποτε στὸ πολιτικὸ κουβεντολόι - αὐτὸ ποὺ κατ' εὐφημισμὸν ἀποκαλεῖται διακυβέρνηση - πέφτει ἡ μέση
ἐκπαίδευση, θὰ σκάσει μύτη ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς. Μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδίου ἐννοεῖται,
ἀφοῦ ὅταν μιλᾶμε γιὰ «ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση» παρ' ἡμῖν ἐννοοῦμε τὸν τρόπο τῶν ἀπολυτηρίων καὶ
εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, τὴ διάρκεια τῶν διαλειμμάτων, τὰ μισθολόγια καὶ τὰ ἐπιδόματα, τὶς ὀργανικὲς
θέσεις καὶ τὰ ὡράρια. Λογικόν. Τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τὴν καθορίζουν οἱ συνδικαλιστές, μιὰ μικρὴ με-
ρίδα ἀδρανῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐπαγγέλονται τοὺς προστάτες ὅσων δραστηριοποιοῦνται στὴν τάξη. Οἱ
ὑπουργοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοι σύμβουλοι ἁπλῶς κάνουν τοὺς τροχονόμους. Ὅποτε ὅμως ἡ συζήτηση ξε-
γλιστράει στὸ περιεχόμενο, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ἕως σήμερα, στόχος εἶναι τὰ περίφημα «ἀρχαῖα».
. Ὄχι τόσο πολλὰ ἀρχαῖα, ὄχι ἆλλα ἀρχαῖα, καθόλου ἀρχαῖα. Ἐπιτέλους, μᾶς μπάφιασαν μὲ τὰ ἀρχαῖα.
Λέγεται ὅτι ὅταν ὁ Γιώργιος τῶν Παπανδρέου ὁ μικρὸς εἶχε συναντήσει τὸν Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶ γιὰ νὰ τοῦ
προτείνει νὰ τὸν τοποθετήσει στὴν τελευταία, τιμητική, θέση τοῦ ψηφοδελτίου Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐ-
κεῖνος τοῦ εἶχε ζητήσει νὰ φροντίσει ὥστε νὰ καταργηθεῖ ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.Σημειωτέον
ὅτι ὁ καθ' ὅλα ἀξιοσέβαστος γλωσσολόγος εἶχε ξεπεράσει τότε τὰ ἑκατό. Τἰ εἶχε νὰ φοβηθεῖ καὶ τί προσδο-
κοῦσε ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τους; Ὁ δημοτικιστὴς φοβόταν τὴ γλωσσικὴ σύγχυση μὲ τὴν ἐπ-
άρατο καθαρεύουσα; Ἤ μήπως εὐαγγελιζόταν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τρυφερῶν βλαστῶν μας ἀπὸ τὴν τυ-
ραννία τῆς δοτικῆς καὶ τοῦ ἀπαρεμφάτου;
Τὸ μίσος γιὰ τὰ ἀρχαῖα δὲν εὐδοκιμεῖ μόνο στὰ μέρη μας. Φύεται σὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀπικράτεια, μαζὺ
μὲ τὸ μίσος γιὰ τὰ λατινικά.Αὐτὸ τὸ δεύτερο ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἡ διδα-
σκαλία τῆς λατινικῆς παρ' ἡμῖν ὑπῆρξε πᾶντα προσχηματική. Ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια δὲν ἐπέτρεπε τὴν
ἐνασχόληση μὲ τοὺς Λατίνους.Τοὺς ἀντιμετωπίζαμε ὡς ὑποδεέστερους μιμητὲς τῆς δικῆς μας πρωτοτυπίας,
ἡ ὁποία μᾶς ἀνῆκε κληρονομικῷ δικαίῳ.Γιατί νὰ χάνει τὸ Γαλλάκι τόσες ὧρες γιὰ νὰ μάθει νὰ ἀποκρυπτο-
γραφεῖ τὶς δύο νεκρὲς γλῶσσες τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ γνώση τοῦ σύγχρονου κόσμου διαθέτει πλοῦτο τὸν ὁποῖον
γιὰ νὰ ἀξιοποιήσεις πρέπει νὰ ἀφομοιώσεις ἄπειρες πληροφορίες;
.Ἐκεῖ, βέβαια, ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν συνδέεται μὲ ὅλη τὴ διάρθρωση τῆς
ἐκπαίδευσης στὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία. Ἄν ρόλος τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι καὶ ἡ ἀφομοίωση ὅσων προ-
έρχονται ἀπὸ ἄλλους πολιτισμοὺς στὶς ἀξίες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ἄν θεωρήσουμε ὅτι μέσα στὶς
ἀξίες αὐτὲς συγκαταλέγονται αὐτὲς οἱ δύο γλῶσσες, τότε τί θὰ κάνουμε; Θὰ διδάξουμε στὸ Ἀφγανάκι ἤ τὸ
Πακιστανάκι τὰ γερουνδικὰ τοῦ Κικέρωνα καὶ τὰ ἀκροβατικὰ τοῦ Εὐριπίδη; Θὰ τὰ τρελλάνουμε καὶ θὰ τὰ
στείλουμε πακέτο στὸν ἰμάμη τῆς γειτωνιᾶς. Αὐτὸν τουλάχιστον τὸν καταλαβαίνουν.Ὁπότε, προκειμένου νὰ
μὴ δημιουργήσουμε ἀνισότητες στὸ πολυπολιτισμικὸ σχολεῖο, ἄς ἀποφασίσουμε ἐπιτέλους ὅτι τὰ πρωτότυ-
πα δὲν ἀποτελοῦν ἀξίες, ἄς τὰ διδάσκουμε ἀπὸ μετάφραση γιὰ νὰ τελειώνουμε. Καὶ ὅσοι θέλουν ἄς τὰ πά-
ρουν ὡς μάθημα κατ' ἐπιλογήν. Σχηματικὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κυρίαρχη ἄποψη.
Μία παρένθεση. Ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι τὰ λεγόμενα κλασικὰ γράμματα πέρασαν στὴ Δύση μέσῳ τῶν Ἀράβων.
Πολὺ ὡραῖα. Καὶ ὁ Ἀβικένας μελέτησε τὸν Πλάτωνα καὶ ὁ Ἀβερόης τὸν Ἀριστοτέλη. Μὲ μία διαφορά: οἱ Ἄρα-
βες πῆραν τὶς ἐποστῆμες καὶ τὴ φιλοσοφία τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἀγνόησαν τοὺς Τραγικοὺς καὶ τὸν Φειδία. Γιὰ
τὴν Εὐρώπη δὲν ὑπάρχει κλασικὴ ἀρχαιότητα χωρὶς τὴν τέχνη καὶ τοὺς Τραγικούς.Οἱ Ἄραβες δὲν εἶχαν ἐπα-
φὴ μὲ τὰ πρωτότυπα κείμενα.Ὑπῆρξαν μεταφράσεις τὶς ὁποῖες διάβαζαν καὶ σχολίαζαν, ὅμως ἡ καλλιέργεια
τῆς ἐπαφῆς μὲ τὸ πρωτότυπο εἶναι καθαρὰ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση. Ξεκινάει ἀπὸ τὴ Ρώμη, περνάει ἀπὸ τὸ Βυ-
ζάντιο καὶ τὸν Μεσαίωνα καὶ φτάνει ὥς τὰ τέλη τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Μὴν ξεχνᾶμε τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε ἡ πώ-
ληση τῶν χειρογράφων ἀπὸ τὸν Βησσαρίωνα στὴ Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βενετίας. Στὸ εὐρωπαϊκὸ σχολεῖο
ἕως χθὲς ἡ φυσικὴ ἤ τὰ μαθηματικὰ ἔδιναν τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια, ὅμως οἱ κλασικὲς σπουδές, κυρίως
οἱ δύο νεκρὲς γλῶσσες, ἦσαν τὰ κύτταρα τῆς γενικῆς παιδείας, τῆς καλλιέργειας, τοῦ πολιτισμοῦ. Θὰ ἐπαν-
έλθω ὅμως σὲ ἑπόμενο σημείωμά μου.
Καὶ τώρα πίσω στὰ δικά μας. Γιατί μισοῦμε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τὰ ἀρχαῖα ἕλληνικά; Γιατί θεωροῦμε
πὡς ἡ κατάργηση τῆς διδασκαλίας τους εἶναι μέτρο «προόδου» γιὰ τὴν ἐκπαίδευση; Τὴν ἴδια στιγμή, βεβαια,
ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἐμεῖς ἐπινοήσαμε τὴ δημοκρατία καὶ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὸν Παρθενώνα; Ὑπάρχει πάν-
τως ἡ διαπλοκὴ τῆς προοδευτικῆς σκέψης καὶ ἐκπαίδευσης μὲ τὴν ἰδεολογία τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Καὶ σὲ
ἄντίθεση μὲ τὴν ὑπερηφάνεια γιὰ τὸν Παρθενώνα, ἡ τριβὴ μὲ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἀπαιτεῖ κόπο καὸ τὸ χειρό-
τερο, τὸ ἀπεχθέστερον ὅλων γιὰ τὴ δημοκρατικὴ Ἑλλάδα, πειθαρχία καὶ συγκέντρωση.
Γιτί δὲν βρήκαμε ὕστερα ἀπὸ διακόσια χρόνια ἕναν δικόν μας τρόπο νὰ τὰ διδάσκουμε καὶ νὰ τὰ μαθαίνουμε;
Γιατί τὰ ταυτίζουμε μὲ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὰ παραδίδουμε στοὺς νεαντερτάλιους Ἑλληναράδες ποὺ τὰ κακοποι-
οῦν;
Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, τόσο περισσότερο πείθομαι πὼς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἀρ-
χαία ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ἁρμοδιότητα ψυχαναλητῆ
, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ σκαλίσει τὰ ἀπωθημένα τοῦ συλλο-
γικοῦ μας ἀσυνείδητου. Νὰ ξεθάψει τοὺς θαμμένους ἐκεῖ ψυχαναγκασμοὺς καὶ νὰ ἀναδείξει τὸ πρόβλημα.
σχέση μας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ἡ ὁποία στήριξε τὴ σύγχρονη ὕπαρξή μας,
κινεῖται ἀνἀμεσα στὴν ἐξι-
δανίκευση καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀπόρριψη. Φοβόμαστε νὰ τὴν ἐκλογικεύσουμε.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 30744
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Μάρτιος 13th, 2017, 9:14 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Εικόνα * Ἔργο τοῦ Παναγιώτη Χρ. Κουσουτζῆ,
ἀπὸ μαρμάρινη προτομὴ Ρωμαϊκοῦ ἀντιγράφου.
Λάδι σὲ μουσαμά, 40x50 ἑκ.


Γιὰ μεγάλα παιδιὰ
καὶ γι' ἀνθρώπους ποὺ ἀναζητοῦν λίγη γαλήνη
στὸ ξεκούραστο διάβασμα,
μὲ θέματα γνωστά, πού, καλὸ εἶναι, νὰ τὰ μάθεις.

Εικόνα
* Περιεχόμενα
ΚΡΟΙΣΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ
Ο ΚΡΟΙΣΟΣ ΓΥΡΕΥΕΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΚΥΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ
ΑΜΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
Ο ΤΡΕΛΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΗΔΗ
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Ο ΖΩΠΥΡΟΣ
ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΚΥΘΕΣ
Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΙΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
Η ΑΣΙΑ ΧΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ
ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΜΠΡΟΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ

~
Ὁ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ποὺ ἀναγνωρίζεται σὰν "πατέρας τῆς Ἱστορίας", γεννήθηκε γύρω στὰ 484 π.Χ. στὴν Ἀλικαρνασσό,
μιὰν ἀξιόλογη ἑλληνικὴ πόλη τῆς Μικρασίας, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ Ἀλικαρνασσός βρισκό-
τανε κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Περσῶν.
Ἀκούραστος ταξιδευτὴς ὁ Ἡρόδοτος, εἶχε γυρίσει ὅλον τὸν γνωστὸ τότε κόσμο καὶ θησαύρισε σοφία, ὄχι μόνον μὲ
ὅσα ἔμαθε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα μπόρεσε νὰ ἰδεῖ μὲ τὰ μάτια του καὶ νὰ τὰ κατακτήσει μὲ τὴν δυνα-
τή του σκέψη.
Ἀφοῦ ἔβαλε σὲ τάξη τὶς γνώσεις του, θέλησε νὰ διηγηθεῖ καὶ στοὺς ἄλλους τὰ θαυμάσια καὰ σπουδαῖα πράγματα
ποὺ ἤξερε. Καί, ὅπως ἆλλοι ἔγραφαν καὶ ἔψαλλαν "ἔπη" (ἀφηγηματικὰ ποιήματα), αὐτὸς ἔγραφε καὶ διάβαζε στὸ
ἀκροατήριό του "λόγους" σὲ πεζό. Οἱ "λόγοι" του εἶχαν ἄλλοτε καθαρὰ ἱστορικὸ περιεχόμενο κι' ἄλλοτε παραδοσι-
ακὸ μυθικό, πού - ἐκεῖνα τὰ χρόνια - ἦταν ἀνακατεμένο σὲ ἀξεδιάλυτο κράμα μὲ τὸ ἱστορικό.
Μερικοὶ ἀμφισβήτησαν τὴν κριτικὴ ἱκανότητα τοῦ Ἡροδότου. Δὲν βρέθηκε ὅμως κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴν χάρη
καὶ τὴν γλύκα ποὺ ἔχει ἡ ἀφήγησή του. Ἔτσι λογαριάζεται ὁ καλλίτερος παραμυθὰς τῶν ἀρχαίων χρόνων. Μαζὺ
ὅμως κι' ὁ πρῶτος συγγραφέας ποὺ προσπάθησε νὰ συλλάβει, μὲ μιὰ ματιά, στὴν ἱστορική της ἐξέλιξη, ὁλόκληρη
τὴν ἀνθρωπότητα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Φαίνεται νὰ πέθανε γύρω στὰ 420 π.Χ. Ἦταν προσωπικὸς φίλος τοῦ Περικλῆ, τοῦ Σοφοκλῆ καὶ τοῦ Λάμπωνα.
(Ἀπὸ τὴν ἔκδοση).
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 30744
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Μάρτιος 15th, 2017, 9:13 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Κάθε Τρίτη, ὥρα 19.00
στὴν αἴθουσα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου,
τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ,
Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα,
ἡ ἐξαίρετη δρ. κα Χρύσα Ἀλεξοπούλου*
διαβάζει καὶ ἑρμηνεύει φιλολογικά, ἱστορικά, πραγματολογικά,
τὶς Νεφέλες τοῦ Ἀριστοφάνους.

Εικόνα * Ἐρυθρόμορφες ἀττικὲς μορφές, Νεφέλαι,
τοῦ ζωγράφου Σωτάδη, 500 - 450 π.Χ.,
Βρετανικὸ Μουσεῖο, Λονδίνο.

Ἕνα σπουδαῖο μάθημα ὅπως καὶ νὰ τὸ πάρεις.
Καὶ μοῦ ἔχει δώσει τὴν τιμή, ἀπὸ τὴν θέση μου (δὲν ἀνεβαίνω στὴν
ἕδρα) νὰ διαβάζω-ὑποκρίνομαι τὸν Στρεψιάδη καὶ τὸν Ἄδικο Λόγο,
στὴν ἔμμετρη μετάφραση, ἐγὠ - αὐτὴν προτίμησα ἀπὸ τὶς 7 ποὺ ἔχω - ὁ κα-
θένας παρακολουθεῖ μὲ ὅποιο βιβλίο στὰ χέρια διαθέτει
-
τοῦ Γεωργίου Σουρῆ ,
τὴν διδαχθεῖσαν τὸ πρῶτον ἐν Ἀθήναις ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου
τῇ εἰκοστῇ πέμπτη Ὀκτωβρίου 1900.

Ἐννοεῖται ὅτι κάνω κάτι σὰν Ραδιοφωνικὸ Θέατρο, αὐτὸ ποὺ μὲ ἀν-
έθρεψε ἀπὸ 5 χρονῶ. Καὶ εἶμαι εὐτυχὴς ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.
~
Ἀντιγράφω ἕνα δεῖγμα:
τὸ πῶς ὁ Χορὸς (τῶν Νεφελῶν) ὑποδέχεται τὸν Στρεψιάδη
καὶ πῶς ἐπαινεῖ τὸν Σωκράτη:
Χαῖρε, χαῖρε, γεροντάκι τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς,
ὁποῦ λόγους φιλομούσους κυνηγᾷς καὶ νουνεχεῖς,
χαῖρε, λειτουργὲ καὶ σὺ λεπτοτάτης φλυαρίας
καὶ πειθούσης ῥητορείας,
ποῦ τοσοῦτον μᾶς τιμᾷς...
'πές τί θέλεις ἀπὸ 'μᾶς;
Ἄλλον ἐκ τῶν σοφιστῶν δὲν ἀκούομεν κανένα,
ἤ τὸν Πρόδικον καὶ σένα,
τοῦτον μέν, ὅτι κοσμεῖται μὲ σοφίας ἀρετὴν
καὶ μὲ φρένα συνετήν,
σὲ δὲ πάλιν ὅτι βγαίνεις ἀγερώχως ἐν ὁδῷ
καὶ τὰ μάτια σου τὰ στρέφεις πὀτ' ἐκεῖ καὶ πότ' ἐδῶ,
σοβαρεύεσαι γιὰ 'μᾶς, κι' εἰς πολλὰ κακὰ καὶ κόπους
ὑποβάλλεσαι γυμνόπους.
Στρεψιάδης:
Ὤ Γῆ, τί λόγος ἱερός, σεμνός, φρικτός, τρομάρα.
Σωκράτης:
Αὐταὶ καὶ μόνον αἱ Θεαί, πᾶν ἄλλο κουταμάρα.
Στρεψιάδης:
Καὶ πῶς; τὸν Δία, δάσκαλε, Θεὸν δὲν τὸν νομίζεις;
Σωκράτης:
Τί Ζεὺς καὶ Ζεύς; δὲν εἶναι Ζεύς, καὶ μὴ τσιλιμπουρδίζῃς.


Τὸ θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.
Τοὺς ἀφιερώνω ὅλα τὰ καλὰ γεράματά μου.
Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.
~~~
Εικόνα
~~
(*) Ἡ ποιήτρια Χρύσα Εὐστ. Ἀλεξοπούλου γεννήθηκε στὴν Ἀμαλιάδα Ἠλείας (1955). Σπούδασε κλασικὴ φιλολογία
στὴν ἀθήνα, παρακολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς γιὰ τὸ ἀρχαῖο δράμα στὴν Γερμανία καὶ εἶναι διδάκτωρ τῆς Φι-
λοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔχει ὑπηρετήσει ὡς καθηγήτρια στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση
κι' ἔχει διδάξει ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ πολιτισμὸ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἄαχεν, στὴν Γερμανία. Σήμερα εἶναι σχολικὴ
σύμβουλος φιλολόγων καὶ διδάσκει Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Θέατρο στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 30744
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Προηγούμενη

Επιστροφή στην Θέμα του μήνα

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες