Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Ιστορικά γεγονότα, καταστάσεις. Αναδρομές και διευκρινίσεις.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Alchemist501 και 33 επισκέπτες

 

Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Αναζήτηση » Φεβρουάριος 14th, 2018, 7:10 am

ΨΕΜΜΑ: Δεν υπήρξε Μακεδονική Γλωσσά

ΑΛΗΘΕΙΑ: Βέβαιος υπήρξε μη-Ελληνική Μακεδονική γλωσσά. Για παράδειγμα: στα Ελληνικά, ο μήνας λέγεται Ἑκατομβαιῶνος. Στα Μακεδονικά, ο μήνας λέγεται Λῷον. Καμιά γλωσσική συγγένεια!!!


" ἐγεννήθη δ᾽ οὖν Ἀλέξανδρος ἱσταμένου μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Λῷον καλοῦσιν, ἕκτῃ, καθ᾽ ἣν ἡμέραν ... Φιλίππῳ δὲ ἄρτι Ποτείδαιαν ᾑρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ μὲν Ἰλλυριοὺς ἡττᾶσθαι μάχῃ μεγάλῃ διὰ Παρμενίωνος, ἡ δὲ Ὀλυμπίασιν ἵππῳ κέλητι νενικηκέναι, τρίτη δὲ περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου γενέσεως " -Πλούταρχος


Ότι πολλούς πλουσίους Μακεδόνες μίλησαν τα Ελληνικά, λόγω Ελληνισμόυ, είναι βέβαιο. Ελληνίστικαν κάτω από τον "Φιλέλληνα" Αλέξανδρος Α, πού βεβαίως ήταν και αυτός ξένος. Ο Ξένος που τού αρέσει τα Ελληνικά είναι Φιλέλληνας. Ο Έλληνας που τού αρέσει τα Ελληνικά είναι Πατριώτης. Απλή λογική. Και, μάλιστα, διστιχώς, ο Ελληνισμός έκανε τούς βίαιους Μακεδόνες μια υπερδύναμη, άλλα όχι Έλληνες, ούτε βέλτιστοι στην Ελλάδα.
ΨΕΜΜΑ: Δεν υπήρξε Μακεδονικός λαός.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Βέβαιος υπήρξε μη-Ελληνικός Μακεδονικός λαός. Για παράδειγμα: Οι Μακεδόνες είναι ΞΕΝΟΣ πληθυσμός στην ιδία κατηγορία οπός οι "Σκύθαις καὶ Πέρσαις καὶ Θρᾳξὶ καὶ Κελτοῖς", και όχι Έλληνες πολίτες μιας Ελληνικής Πόλις οπός οι Λακεδαιμόνες και Κρητικούς

" ὅμως εἴπού τι πρὸς ἓν οἱ νόμοι βλέπουσι, τοῦ κρατεῖν στοχάζονται πάντες, ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ πρὸς τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν ἥ τε παιδείακαὶ τὸ τῶν νόμων πλῆθος: ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς ἔθνεσι πᾶσι τοῖς δυναμένοιςπλεονεκτεῖν ἡ τοιαύτη τετίμηται δύναμις, οἷον ἐν Σκύθαις καὶ Πέρσαις καὶ Θρᾳξὶ καὶ Κελτοῖς. ἐν ἐνίοις γὰρ καὶ νόμοι τινές εἰσι παροξύνοντες πρὸς τὴνἀρετὴν ταύτην, καθάπερ ἐν Καρχηδόνι φασὶ τὸν ἐκ τῶν κρίκων κόσμονλαμβάνειν ὅσας ἂν στρατεύσωνται στρατείας: ἦν δέ ποτε καὶ περὶ Μακεδονίαν νόμος τὸν μηθένα ἀπεκταγκότα πολέμιον ἄνδρα περιεζῶσθαι τὴνφορβειάν: ἐν δὲ Σκύθαις οὐκ ἐξῆν πίνειν ἐν ἑορτῇ τινι σκύφον περιφερόμενοντῷ μηθένα ἀπεκταγκότι πολέμιον " -- Αριστοτέλης
ΨΕΜΜΑ: "Μακεδονία γη Ελληνική"

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η Μακεδονία δεν ήταν ποτέ μέρος τής Ελλάδας. Για παράδειγμα: Η Μακεδονία ήταν ξένος λαός έξω και διαχωριστώ από την Ελλάδα

"ὁ δὲ τὸν μὲν τόπον τὸν Ἑλληνικὸν ὅλως εἴασε, τὴν δ᾽ ἐν Μακεδονίᾳ βασιλείαν κατασχεῖν ἐπεθύμησεν: ἠπίστατο γὰρ τοὺς μὲν Ἕλληνας οὐκ εἰθισμένους ὑπομένειν τὰς μοναρχίας, τοὺς δ᾽ ἄλλους οὐ δυναμένους ἄνευ τῆς τοιαύτης δυναστείας διοικεῖν τὸν βίον τὸν σφέτερον αὐτῶν. "-- Ἰσοκράτης
ΨΕΜΜΑ: Οι Μακεδόνες θεωρούσαν τούς εαυτούς τούς Έλληνες

ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι Μακεδόνες ήξεραν πως είχαν καμιά συγγένεια με τούς Έλληνες. Για παράδειγμα: Η Μακεδόνες και Έλληνες αλληλοσκοτώνονται λόγω φυλετικής διαφοράς, κτλπ


"τῶν Μακεδόνων δὲ τῆς τε Ἀλεξάνδρου ἤδη φαινομένης εὐπραγίας μὴ λειφθῆναι καὶ τὴν δόξαν τῆς φάλαγγος, ὡς ἀμάχου δὴ ἐς τὸ τότε διαβεβοημένης, μὴ ἀφανίσαι. καί τι καὶ τοῖς γένεσι τῷ τε Ἑλληνικῷ καὶ τῷ Μακεδονικῷ φιλοτιμίας ἐνέπεσεν ἐς ἀλλήλους." --Αρριανός

"καὶ ὅτι Διόνυσος μὲν Θηβαῖος ἦν, οὐδέν τι προσήκων Μακεδόσι, καὶ Ἡρακλῆς Ἀργεῖος, οὐδὲ οὗτος προσήκων " --ΑρριανόςΨΕΜΜΑ: Οι Έλληνες θεωρούσαν τούς Μακεδόνες, Έλληνες.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι Έλληνες ήξεραν πως είχαν καμιά συγγένεια με τούς Μακεδόνες. Για παράδειγμα: Η Μακεδόνες και Έλληνες αλληλοσκοτώνονται λόγω φυλετικής διαφοράς. Ο Δήθεν Ηρακλείδου Πέρδικκας των Μακεδόνων διάλεξε να κυβερνάει μη-Ελληνικό Πληθυσμό (τούς Μακεδόνες), ξέροντας ότι οι Έλληνες θα τον έδιωχναν


"ὁ δὲ τὸν μὲν τόπον τὸν Ἑλληνικὸν ὅλως εἴασε, τὴν δ᾽ ἐν Μακεδονίᾳ βασιλείαν κατασχεῖν ἐπεθύμησεν: ἠπίστατο γὰρ τοὺς μὲν Ἕλληνας οὐκ εἰθισμένους ὑπομένειν τὰς μοναρχίας, τοὺς δ᾽ ἄλλους οὐ δυναμένους ἄνευ τῆς τοιαύτης δυναστείας διοικεῖν τὸν βίον τὸν σφέτερον αὐτῶν. ... οὐχ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας μόνος καὶ διαφυγεῖν ἠδυνήθη τοὺς κινδύνους τοὺς περὶ τὰς μοναρχίας γιγνομένους


ΨΕΜΜΑ: Ο Φίλιππος, ο Μ. Αλέξανδρος, κα το σόι τούς, ήταν Έλληνες που ένωσαν και δυνάμωσαν την Ελλάδα.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Φίλιππος ήταν Βάρβαρος που μαζί με το βάρβαρο σόι του εισέβαλαν και υποδούλωσαν την Ελλάδα, την όπια αιματοκυλάν επί γενιές. Οι αρχαίοι Έλληνες συμφωνούσαν ότι η Μακεδονική εισβολή έφερε καταστρεπτικό ξένο ΞΥΓΟ πάνω από την Ελλάδα, και όχι Ηγεμονία Ελλήνων. Για παραδείγματα:

"καὶ καθ᾽ ἕν᾽ οὑτωσὶ περικόπτειν καὶ λωποδυτεῖν τῶν Ἑλλήνων, καὶ καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις ἐπιόντα..... ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ Φιλίππου καὶ ὧν ἐκεῖνος πράττει νῦν, οὐχ οὕτως ἔχουσιν, οὐ μόνον οὐχ Ἕλληνος ὄντος οὐδὲ προσήκοντος οὐδὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ βαρβάρου ἐντεῦθεν ὅθεν καλὸν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὀλέθρου Μακεδόνος, ὅθεν οὐδ᾽ ἀνδράποδον σπουδαῖον οὐδὲν ἦν πρότερον πρίασθαι...... καὶ τί δεῖ τοὺς ἄλλους λέγειν; ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοὶ καὶ Λακεδαιμόνιοι, οὐδὲν ἂν εἰπεῖν ἔχοντες ἐξ ἀρχῆς ὅ τι ἠδικούμεθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων, ὅμως ὑπὲρ ὧν τοὺς ἄλλους ἀδικουμένους ἑωρῶμεν, πολεμεῖν ᾠόμεθα δεῖν. καίτοι πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἐξημάρτηται καὶ Λακεδαιμονίοις ἐν τοῖς τριάκοντ᾽ ἐκείνοις ἔτεσιν καὶ τοῖς ἡμετέροις προγόνοις ἐν τοῖς ἑβδομήκοντα, ἐλάττον᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὧν Φίλιππος ἐν τρισὶ καὶ δέκ᾽ οὐχ ὅλοις ἔτεσιν, οἷς ἐπιπολάζει, ἠδίκηκε τοὺς Ἕλληνας, μᾶλλον δ᾽ οὐδὲ μέρος τούτων ἐκεῖνα. , " --Δημοσθένης

"τούτους μὲν δὴ ἐνταῦθα, τῷ δὲ ἐν Δωδώνῃ Διὶ Μακεδόνων ἀνέθηκεν αὐτῶν τὰς ἀσπίδας. ἐπιγέγραπται δὲ καὶ ταύταις:“αἵδε ποτ᾽ Ἀσίδα γαῖαν ἐπόρθησαν πολύχρυσον,
αἵδε καὶ Ἕλλασιν δουλοσύναν ἔπορον.
νῦν δὲ Διὸς ναῶ ποτὶ κίονας ὀρφανὰ κεῖται
τᾶς μεγαλαυχήτω σκῦλα Μακεδονίας." - Παυσανίας

"διεδέξατο παρ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν Ἀλέξανδρος. οὗτος πάλιν ὑπολαβὼν βραχύ τι τῆς Ἑλλάδος ἔναυσμα καταλείπεσθαι περὶ τὴν Θηβαίων πόλιν, τίνα τρόπον αὐτὴν διέφθειρε, πάντας ὑμᾶς οἴομαι κατανοεῖν.... οὐδεὶς γάρ ἐστι τῶν ὄντων οὕτως ἀπράγμων ὃς οὐχὶ πέπυσται πῶς Ἀντίπατρος μὲν ἐν τῇ περὶ Λαμίαν μάχῃ νικήσας τοὺς Ἕλληνας κάκιστα μὲν ἐχρήσατο τοῖς ταλαιπώροις Ἀθηναίοις, ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις, εἰς τοῦτο δ᾽ ὕβρεως ἦλθε καὶ παρανομίας ὡς φυγαδοθήρας καταστήσας ἐξέπεμψε πρὸς τὰς πόλεις ἐπὶ τοὺς ἀντειρηκότας ἢ καθόλου λελυπηκότας τι τὴν Μακεδόνων οἰκίαν. ὧν οἱ μὲν ἐκ τῶν ἱερῶν ἀγόμενοι μετὰ βίας, οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν βωμῶν ἀποσπώμενοι, μετὰ τιμωρίας ἀπέθνησκον" -- Πολύβιος
Αναζήτηση
New poster
 
Δημοσ.: 1
Εγγραφη: Φεβρουάριος 14th, 2018, 7:00 am
Το μέλος Αναζήτηση, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό nid de mare » Φεβρουάριος 14th, 2018, 9:37 am

Εσύ σηκώνεις πολύ μαλάκωμα αλλά πυξ λαξ σ' εσένα και την αναζήτησή σου προς το παρόν έτσι για τη γνωριμία :smt009
Πάρε αυτά έτσι πρόχειρα, μάθε ελληνικά και μην καταβάλεις τόσο κόπο για ν' αλλοιώσεις την Ελληνική ιστορία.

http://www.academia.edu/14174690/_Οι_αρχαίοι_Άλμωπες_Πρακτικά_της_επιστημονικής_διημερίδας_Η_Έδεσσα_και_η_περιοχή_της._Ιστορία-Αρχαιολογία-Πολιτισμός._Μια_διαχρονική_παρουσίαση_Έδεσσα_11-12_12_2010_Έδεσσα_2012_109-114

https://el.wikipedia.org/wiki/Ορέσται

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
In romine tirmeno, Ne romine to fa, Imaginas per meno per imentira
Άβαταρ μέλους
nid de mare
New poster
 
Δημοσ.: 256
Εγγραφη: Ιανουάριος 18th, 2018, 11:49 am
Το μέλος nid de mare, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Μαύρος Γάτος » Φεβρουάριος 14th, 2018, 10:46 am

ΑΛΗΘΕΙΑ: Πολί ντίσκολο το ελλινικό ορτογκραφία!
Μαύρος Γάτος
New poster
 
Δημοσ.: 257
Εγγραφη: Σεπτέμβριος 30th, 2010, 1:41 pm
Το μέλος Μαύρος Γάτος, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό NewModelArmy » Φεβρουάριος 14th, 2018, 12:38 pm

Πολυ καλο τοπικ με αντικειμενικα και τεκμηριωμενα στοιχεια.Ευγε.
NewModelArmy
New poster
 
Δημοσ.: 378
Εγγραφη: Μάιος 29th, 2015, 9:29 pm
Το μέλος NewModelArmy, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ἱστορία καὶ Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Φεβρουάριος 14th, 2018, 12:43 pm

Ἐσύ, ὁ νηματοθέτης, κάνεις ἱστορικὴ παραχάραξη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας,
τόσο, ποὺ καὶ τὸ Φόρουμ.άλονταπ.γκροὺ ἀκόμη σὲ ξερνάει μὲ βροντοκλα-
νιές.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33148
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό pan » Φεβρουάριος 14th, 2018, 2:09 pm

Σύμφωνα με τους επιστήμονες γλωσσολόγους
δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
Υπάρχει σλαβική γλώσσα και τα σλαβομακεδόνικα είναι διάλεκτος της γλώσσας.

Αυτά δεν αμφισβητούνται παρά μόνο με νέες γλωσσολογικές μελέτες που θα ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα.
pan
Extreme poster
 
Δημοσ.: 25549
Εγγραφη: Ιούνιος 29th, 2004, 12:11 am
Το μέλος pan, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Είλωτας » Φεβρουάριος 14th, 2018, 2:34 pm

Άβαταρ μέλους
Είλωτας
Casual Poster
 
Δημοσ.: 621
Εγγραφη: Δεκέμβριος 5th, 2009, 2:36 am
Το μέλος Είλωτας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό redb » Φεβρουάριος 14th, 2018, 4:36 pm

:smt038 :smt038 :smt038
Ετσι μπραβο "Αναζήτηση" μόλις έριξες μια χοντρή,ζεστή, αχνιστή κ0#ρ@δ@ στην ιστορία και τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων.
Έτσι συνέχιζε να χέζεις πανω στο τάφο ενος μεγάλου πολιτισμού γιατί δεν το ειχαμε κάνει ήδη βόθρο.

ΥΓ1. Ενα αστείο αν το πείς πολλές φορές παυει να αστείο και γινεται εμετικό(Πραγματικά τωρα...ΈΛΕΟΣ).
ΥΓ2. Την αλλη φορά ταισε μας και σβουνίες απευθείας απο την παραγωγή.
ΥΓ3. Δώσε και το link απο το Αλβανο-βουλγαρο-σκοπιανο site να το κάνουμε εμείς μετάφραση γιατί ακόμα ενα τέτοιο και παω στα κεπά για σύνταξη λόγω ολικής τύφλωσης.
redb
New poster
 
Δημοσ.: 2
Εγγραφη: Φεβρουάριος 3rd, 2018, 1:26 am
Το μέλος redb, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Doc McCoy » Φεβρουάριος 14th, 2018, 7:13 pm

Αναζήτηση έγραψε: ΑΛΗΘΕΙΑ: Βέβαιος υπήρξε μη-Ελληνική Μακεδονική γλωσσά. Για παράδειγμα: στα Ελληνικά, ο μήνας λέγεται Ἑκατομβαιῶνος. Στα Μακεδονικά, ο μήνας λέγεται Λῷον. Καμιά γλωσσική συγγένεια!!!

Ρε σεις από πού ξεφύτρωσε αυτό το τσόκαρο;;; :smt005 :smt005 :smt005

Ψιτ σαϊνι, στα ελληνικά ο μήνας λέγεται... μήνας. Εκατομβαιών ήταν το όνομα ΕΝΟΣ από τους μήνες. Το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν άλλο όνομα δεν σημαίνει ότι μιλούσαν άλλη γλώσσα.

Φέρε κι άλλα. :smt005
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ έγραψε:Οι αριστεροί, όταν δεν σας συμφέρει η πραγματικότητα, την αλλάζετε με απόφαση της ΚΕ του ΚΚ.
Άβαταρ μέλους
Doc McCoy
Maniac poster
 
Δημοσ.: 10505
Εγγραφη: Δεκέμβριος 29th, 2011, 6:17 pm
Τοποθεσια: Στο παλιό καλό Ουέστ
Το μέλος Doc McCoy, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό redb » Φεβρουάριος 14th, 2018, 8:57 pm

Doc McCoy έγραψε:
Αναζήτηση έγραψε: ΑΛΗΘΕΙΑ: Βέβαιος υπήρξε μη-Ελληνική Μακεδονική γλωσσά. Για παράδειγμα: στα Ελληνικά, ο μήνας λέγεται Ἑκατομβαιῶνος. Στα Μακεδονικά, ο μήνας λέγεται Λῷον. Καμιά γλωσσική συγγένεια!!!

Ρε σεις από πού ξεφύτρωσε αυτό το τσόκαρο;;; :smt005 :smt005 :smt005

Ψιτ σαϊνι, στα ελληνικά ο μήνας λέγεται... μήνας. Εκατομβαιών ήταν το όνομα ΕΝΟΣ από τους μήνες. Το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν άλλο όνομα δεν σημαίνει ότι μιλούσαν άλλη γλώσσα.

Φέρε κι άλλα. :smt005

Γι΄ αυτο λες...
Αυτό ήθελε και λίγο ψάξιμο...

Αυτό δηλαδή ;;;

Αναζήτηση έγραψε:

ΨΕΜΜΑ: Οι Έλληνες θεωρούσαν τούς Μακεδόνες, Έλληνες.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι Έλληνες ήξεραν πως είχαν καμιά συγγένεια με τούς Μακεδόνες. Για παράδειγμα: Η Μακεδόνες και Έλληνες αλληλοσκοτώνονται λόγω φυλετικής διαφοράς. Ο Δήθεν Ηρακλείδου Πέρδικκας των Μακεδόνων διάλεξε να κυβερνάει μη-Ελληνικό Πληθυσμό (τούς Μακεδόνες), ξέροντας ότι οι Έλληνες θα τον έδιωχναν


"ὁ δὲ τὸν μὲν τόπον τὸν Ἑλληνικὸν ὅλως εἴασε, τὴν δ᾽ ἐν Μακεδονίᾳ βασιλείαν κατασχεῖν ἐπεθύμησεν: ἠπίστατο γὰρ τοὺς μὲν Ἕλληνας οὐκ εἰθισμένους ὑπομένειν τὰς μοναρχίας, τοὺς δ᾽ ἄλλους οὐ δυναμένους ἄνευ τῆς τοιαύτης δυναστείας διοικεῖν τὸν βίον τὸν σφέτερον αὐτῶν. ... οὐχ ὁμοφύλου γένους ἄρχειν ἀξιώσας μόνος καὶ διαφυγεῖν ἠδυνήθη τοὺς κινδύνους τοὺς περὶ τὰς μοναρχίας γιγνομένους ( Πηγή: Από ποιόν;; ποιόν;; Αυτον 1-0 )


https://www.youtube.com/watch?v=wrDCadrfOu4

Δεν το βλέπεις το μ@λ@κο-τρόλ...Διόρθωσε το ξεπατικομένο κείμενο βρε γκεμπελικό απόστημα...

Σου εχω και εγω μια λέξη: ΣΠΟΔΗΡΙΛΑΥΡΑ (πηγη:http://www.lifo.gr/team/bookroom/39959)
Να "Αναζήτηση" το κάνω και εγώ αυτό
ΨΕΜΜΜΜΑ: ο Αναζήτηση είναι μέγα τρολ
Αλήθεια: Ναι ειναι
"....Ο Αναζήτηση ειναι Μέγα τρόλ.... " Τσακ Νόρις αρχηγός ιππικού του Μ. Αλεξάνδρου (πηγη:http://frikipaideia.wikia.com)
redb
New poster
 
Δημοσ.: 2
Εγγραφη: Φεβρουάριος 3rd, 2018, 1:26 am
Το μέλος redb, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό NANDROS » Φεβρουάριος 14th, 2018, 9:39 pm

Αναζήτηση έγραψε:ΨΕΜΜΑ: Δεν υπήρξε Μακεδονική Γλωσσά

ΑΛΗΘΕΙΑ: Βέβαιος υπήρξε μη-Ελληνική Μακεδονική γλωσσά. Για παράδειγμα: στα Ελληνικά, ο μήνας λέγεται Ἑκατομβαιῶνος. Στα Μακεδονικά, ο μήνας λέγεται Λῷον. Καμιά γλωσσική συγγένεια!!!

" ἐγεννήθη δ᾽ οὖν Ἀλέξανδρος ἱσταμένου μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Λῷον καλοῦσιν, ἕκτῃ, καθ᾽ ἣν ἡμέραν ... Φιλίππῳ δὲ ἄρτι Ποτείδαιαν ᾑρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ μὲν Ἰλλυριοὺς ἡττᾶσθαι μάχῃ μεγάλῃ διὰ Παρμενίωνος, ἡ δὲ Ὀλυμπίασιν ἵππῳ κέλητι νενικηκέναι, τρίτη δὲ περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου γενέσεως " -Πλούταρχος
......

Είσαι και πολύ γλωσσάς σκοπιανέ πρακτοράκο!
Σκατά ελληνικά σας έμαθαν εκεί στα σκόπια! Ούτε ελληνικό ορθογράφο δεν είστε ικανοί να χρησιμοποιήσετε! :smt003

Και μάθε ότι στην αρχαία Ελλάδα - και Μακεδονία - υπήρχαν πολλά ημερολόγια: Αττικό (Ἑκατομβαιῶν), Λακεδαιμόνιο, Αιτωλικό, Βοιωτικό, κλπ:

Αττικό ημερολόγιο
Ἑκατομβαιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών, Πυανεψιών, Μαιμακτηριών, Ποσειδεών, Γαμηλιών, Ανθεστηριών, Ελαφηβολιών, Μουνιχιών, Θαργηλιών, Σκιροφοριών.

Μακεδονικό ημερολόγιο
Αυδηναίος, Περίτιος, Δύστρος, Ξανθικός, Αρτεμίσιος, Δαίσιος, Πάνημος, Λώος, Γορπιαίος, Υπερβερεταίος, Δίος, Απελλαίος.Άντε γεια γελοίε, ε γελοίε! :smt005


.
Τυπικό νεοκομμουνιστοbotάκι έγραψε:05/02/2018, 22:10
για εμένα ο Στάλιν ήταν Θεός και ο Κομμουνισμός είναι η απόλυτη Θρησκεία. Μόνο στο μνήμα του Στάλιν σκύβω προσκυνάω!
Άβαταρ μέλους
NANDROS
Extreme poster
 
Δημοσ.: 24030
Εγγραφη: Νοέμβριος 22nd, 2011, 4:25 pm
Τοποθεσια: Όπου συχνάζουν ναυτικοί & λοιπά κακοποιά στοιχεία
Το μέλος NANDROS, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Juno » Φεβρουάριος 14th, 2018, 10:15 pm

Προς συντονιστές: ο νηματοθέτης, εμφανώς δεν ξέρει ελληνικά, το post του είναι περασμένο από google translator και μάλλον κάποιος που ξέρει κάτι λίγα, του το διόρθωσε, γι' αυτό του γράφω στα αγγλικά.
Αν παραβιάζεται κανονισμός, δείξτε κατανόηση μπας και ανοίξει τα στραβά του αν διαβάσει μερικά στοιχεία.


Αναζήτηση έγραψε: Απίστευτες @@ριες με google translator μετάφραση (σιγά μην ξέρεις ελληνικά)

fixed

Γι' αυτό πάρε στοιχεία στα αγγλικά.
This is the message Alexander sent to Darius III as an answer to Darius message.
http://www.livius.org/sources/content/a ... arius-iii/

[2.14.4] Alexander drafted a reply to this letter and sent Thersippus to accompany the envoys from Darius, with instructions to hand over the letter to Darius but not to engage in any negotiations. Alexander's letter read as follows: "Your ancestors invaded Macedonia and the rest of Greece and did us harm although we had not done you any previous injury. I have been appointed commander-in-chief of the Greeks and it is with the aim of punishing the Persians that I have crossed into Asia, since you are the aggressors.
Your envoys corrupted my friends and sought to destroy the peace which I established among the Greeks(to his nuts the other people)(this was greeklish, it might need translation). I therefore led an expedition against you, and you started the quarrel.https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE ... E%B1%CF%82

Oops sorry this is the same in english.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pella_curse_tablet


The Pella curse tablet is a text written in a distinct Doric Greek idiom, found in Pella, the ancient capital of Macedon, in 1986. Ιt contains a curse or magic spell (Greek: κατάδεσμος, katadesmos) inscribed on a lead scroll, dated to the first half of the 4th century BC (circa 375–350 BC). It was published in the Hellenic Dialectology Journal in 1993. It is one of four known texts that may represent a local dialectal form of ancient Greek in Macedonia, all of them identifiable as Doric. These suggest that a Doric Greek dialect was spoken in Macedonia, as was previously proposed based on the West Greek forms of names found in Macedonia. As a result, the Pella curse tablet has been forwarded as an argument that the Ancient Macedonian language was a dialect of North-Western Greek, and one of the Doric dialects.....
.....
...The language is a distinct form of North-West Greek, and the low social status of its writer, as (arguably) evidenced by her vocabulary and belief in magic, strongly suggests that a unique form of West Greek was spoken by lower-class people in Pella at the time the tablet was written

So even illiterate and low-class people in Pella spoke ancient Greek, this is a clue for native language and not for an international (then) language which rich and noble people were taught to speak (and write).

Info: Doric is referred to Spartans, so this dialect was same as spartan one.
Αριστερά σημαίνει φως. Το φως της μολότωφ που σκάει.
Άβαταρ μέλους
Juno
Fast poster
 
Δημοσ.: 1151
Εγγραφη: Απρίλιος 26th, 2017, 10:56 am
Το μέλος Juno, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό Juno » Φεβρουάριος 14th, 2018, 10:27 pm

pan έγραψε: Σύμφωνα με τους επιστήμονες γλωσσολόγους
δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
Υπάρχει σλαβική γλώσσα και τα σλαβομακεδόνικα είναι διάλεκτος της γλώσσας.

Αυτά δεν αμφισβητούνται παρά μόνο με νέες γλωσσολογικές μελέτες που θα ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα.


Εικόνα
Αριστερά σημαίνει φως. Το φως της μολότωφ που σκάει.
Άβαταρ μέλους
Juno
Fast poster
 
Δημοσ.: 1151
Εγγραφη: Απρίλιος 26th, 2017, 10:56 am
Το μέλος Juno, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό ΛΕΩΝ » Φεβρουάριος 15th, 2018, 3:15 pm

δυστυχώς οι μακεδονες καμια φορα γινονται υπερμακεδονες απο την μια μερια
και απο την αλλη υπομακεδονες που κατηγοριοποιουνται υπο των ελληνων
denplirono έγραψε:ναι ειμαστε ζωα, αλλα ειμαστε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ζωα.
Άβαταρ μέλους
ΛΕΩΝ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 28065
Εγγραφη: Μάιος 26th, 2012, 10:43 am
Το μέλος ΛΕΩΝ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μακεδονία: Ιστορία και Παραχάραξη

Δημοσίευσηαπό NANDROS » Φεβρουάριος 16th, 2018, 12:17 am

ΛΕΩΝ έγραψε: δυστυχώς οι μακεδονες καμια φορα γινονται υπερμακεδονες απο την μια μερια
και απο την αλλη υπομακεδονες που κατηγοριοποιουνται υπο των ελληνων

Πες στα αφεντικά να τον αποσύρουν τον νηματοθέτη, γιατί δεν τα πάει καλά και σας ξυνίζει την μαγιονέζα! :smt003 Ρεζίλι των σκυλέων γίνατε πάλι! :smt045
Τυπικό νεοκομμουνιστοbotάκι έγραψε:05/02/2018, 22:10
για εμένα ο Στάλιν ήταν Θεός και ο Κομμουνισμός είναι η απόλυτη Θρησκεία. Μόνο στο μνήμα του Στάλιν σκύβω προσκυνάω!
Άβαταρ μέλους
NANDROS
Extreme poster
 
Δημοσ.: 24030
Εγγραφη: Νοέμβριος 22nd, 2011, 4:25 pm
Τοποθεσια: Όπου συχνάζουν ναυτικοί & λοιπά κακοποιά στοιχεία
Το μέλος NANDROS, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Επόμενη

Επιστροφή στην Ιστορία

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Alchemist501 και 33 επισκέπτες