Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Θέματα που άφησαν καλές εντυπώσεις.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

 

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Φεβρουάριος 25th, 2017, 2:17 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲν φανταζόμουν νὰ μοῦ συμβεῖ ἦταν τὸ νὰ γίνω συνένοχος, συνωμότης καὶ θαυμαστὴς
τοῦ...
Εικόνα ....Τάκη Θεοδωρόπουλου.
Χαλάλι του ὅλος ὁ κόπος τῆς ἀντιγραφῆς, πολυτονισμένα ὑπ' ἐμοῦ,
καὶ ὄχι μία ἁπλουστάτη φωτοτύπηση,
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τῆς Κυριακῆς 8 Ἰάνουαρίου 2017,
ἄλλου ἑνὸς ἄρθρου του.
Σὲ πιστὴ κατὰ γράμμα ἀντιγραφή,
.Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.

~
Τὸ μίσος γιὰ τὰ ἀρχαῖα.
.Ἡ σχέση μας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα
κινεῖται ἀνάμεσα στὴν ἐξιδανίκευση
καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀπόρριψη.
Φοβόμαστε νὰ τὴν ἐκλογικεύσουμε.

----
.Ὅποτε στὸ πολιτικὸ κουβεντολόι - αὐτὸ ποὺ κατ' εὐφημισμὸν ἀποκαλεῖται διακυβέρνηση - πέφτει ἡ μέση
ἐκπαίδευση, θὰ σκάσει μύτη ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς. Μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδίου ἐννοεῖται,
ἀφοῦ ὅταν μιλᾶμε γιὰ «ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση» παρ' ἡμῖν ἐννοοῦμε τὸν τρόπο τῶν ἀπολυτηρίων καὶ
εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων, τὴ διάρκεια τῶν διαλειμμάτων, τὰ μισθολόγια καὶ τὰ ἐπιδόματα, τὶς ὀργανικὲς
θέσεις καὶ τὰ ὡράρια. Λογικόν. Τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τὴν καθορίζουν οἱ συνδικαλιστές, μιὰ μικρὴ με-
ρίδα ἀδρανῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐπαγγέλονται τοὺς προστάτες ὅσων δραστηριοποιοῦνται στὴν τάξη. Οἱ
ὑπουργοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοι σύμβουλοι ἁπλῶς κάνουν τοὺς τροχονόμους. Ὅποτε ὅμως ἡ συζήτηση ξε-
γλιστράει στὸ περιεχόμενο, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ἕως σήμερα, στόχος εἶναι τὰ περίφημα «ἀρχαῖα».
. Ὄχι τόσο πολλὰ ἀρχαῖα, ὄχι ἆλλα ἀρχαῖα, καθόλου ἀρχαῖα. Ἐπιτέλους, μᾶς μπάφιασαν μὲ τὰ ἀρχαῖα.
Λέγεται ὅτι ὅταν ὁ Γιώργιος τῶν Παπανδρέου ὁ μικρὸς εἶχε συναντήσει τὸν Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶ γιὰ νὰ τοῦ
προτείνει νὰ τὸν τοποθετήσει στὴν τελευταία, τιμητική, θέση τοῦ ψηφοδελτίου Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐ-
κεῖνος τοῦ εἶχε ζητήσει νὰ φροντίσει ὥστε νὰ καταργηθεῖ ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.Σημειωτέον
ὅτι ὁ καθ' ὅλα ἀξιοσέβαστος γλωσσολόγος εἶχε ξεπεράσει τότε τὰ ἑκατό. Τἰ εἶχε νὰ φοβηθεῖ καὶ τί προσδο-
κοῦσε ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τους; Ὁ δημοτικιστὴς φοβόταν τὴ γλωσσικὴ σύγχυση μὲ τὴν ἐπ-
άρατο καθαρεύουσα; Ἤ μήπως εὐαγγελιζόταν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τρυφερῶν βλαστῶν μας ἀπὸ τὴν τυ-
ραννία τῆς δοτικῆς καὶ τοῦ ἀπαρεμφάτου;
Τὸ μίσος γιὰ τὰ ἀρχαῖα δὲν εὐδοκιμεῖ μόνο στὰ μέρη μας. Φύεται σὲ ὅλη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀπικράτεια, μαζὺ
μὲ τὸ μίσος γιὰ τὰ λατινικά.Αὐτὸ τὸ δεύτερο ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἡ διδα-
σκαλία τῆς λατινικῆς παρ' ἡμῖν ὑπῆρξε πᾶντα προσχηματική. Ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια δὲν ἐπέτρεπε τὴν
ἐνασχόληση μὲ τοὺς Λατίνους.Τοὺς ἀντιμετωπίζαμε ὡς ὑποδεέστερους μιμητὲς τῆς δικῆς μας πρωτοτυπίας,
ἡ ὁποία μᾶς ἀνῆκε κληρονομικῷ δικαίῳ.Γιατί νὰ χάνει τὸ Γαλλάκι τόσες ὧρες γιὰ νὰ μάθει νὰ ἀποκρυπτο-
γραφεῖ τὶς δύο νεκρὲς γλῶσσες τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ γνώση τοῦ σύγχρονου κόσμου διαθέτει πλοῦτο τὸν ὁποῖον
γιὰ νὰ ἀξιοποιήσεις πρέπει νὰ ἀφομοιώσεις ἄπειρες πληροφορίες;
.Ἐκεῖ, βέβαια, ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν συνδέεται μὲ ὅλη τὴ διάρθρωση τῆς
ἐκπαίδευσης στὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία. Ἄν ρόλος τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι καὶ ἡ ἀφομοίωση ὅσων προ-
έρχονται ἀπὸ ἄλλους πολιτισμοὺς στὶς ἀξίες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ἄν θεωρήσουμε ὅτι μέσα στὶς
ἀξίες αὐτὲς συγκαταλέγονται αὐτὲς οἱ δύο γλῶσσες, τότε τί θὰ κάνουμε; Θὰ διδάξουμε στὸ Ἀφγανάκι ἤ τὸ
Πακιστανάκι τὰ γερουνδικὰ τοῦ Κικέρωνα καὶ τὰ ἀκροβατικὰ τοῦ Εὐριπίδη; Θὰ τὰ τρελλάνουμε καὶ θὰ τὰ
στείλουμε πακέτο στὸν ἰμάμη τῆς γειτωνιᾶς. Αὐτὸν τουλάχιστον τὸν καταλαβαίνουν.Ὁπότε, προκειμένου νὰ
μὴ δημιουργήσουμε ἀνισότητες στὸ πολυπολιτισμικὸ σχολεῖο, ἄς ἀποφασίσουμε ἐπιτέλους ὅτι τὰ πρωτότυ-
πα δὲν ἀποτελοῦν ἀξίες, ἄς τὰ διδάσκουμε ἀπὸ μετάφραση γιὰ νὰ τελειώνουμε. Καὶ ὅσοι θέλουν ἄς τὰ πά-
ρουν ὡς μάθημα κατ' ἐπιλογήν. Σχηματικὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κυρίαρχη ἄποψη.
Μία παρένθεση. Ὑπάρχει ἡ ἄποψη ὅτι τὰ λεγόμενα κλασικὰ γράμματα πέρασαν στὴ Δύση μέσῳ τῶν Ἀράβων.
Πολὺ ὡραῖα. Καὶ ὁ Ἀβικένας μελέτησε τὸν Πλάτωνα καὶ ὁ Ἀβερόης τὸν Ἀριστοτέλη. Μὲ μία διαφορά: οἱ Ἄρα-
βες πῆραν τὶς ἐποστῆμες καὶ τὴ φιλοσοφία τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἀγνόησαν τοὺς Τραγικοὺς καὶ τὸν Φειδία. Γιὰ
τὴν Εὐρώπη δὲν ὑπάρχει κλασικὴ ἀρχαιότητα χωρὶς τὴν τέχνη καὶ τοὺς Τραγικούς.Οἱ Ἄραβες δὲν εἶχαν ἐπα-
φὴ μὲ τὰ πρωτότυπα κείμενα.Ὑπῆρξαν μεταφράσεις τὶς ὁποῖες διάβαζαν καὶ σχολίαζαν, ὅμως ἡ καλλιέργεια
τῆς ἐπαφῆς μὲ τὸ πρωτότυπο εἶναι καθαρὰ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση. Ξεκινάει ἀπὸ τὴ Ρώμη, περνάει ἀπὸ τὸ Βυ-
ζάντιο καὶ τὸν Μεσαίωνα καὶ φτάνει ὥς τὰ τέλη τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Μὴν ξεχνᾶμε τὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε ἡ πώ-
ληση τῶν χειρογράφων ἀπὸ τὸν Βησσαρίωνα στὴ Μαρκιανὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βενετίας. Στὸ εὐρωπαϊκὸ σχολεῖο
ἕως χθὲς ἡ φυσικὴ ἤ τὰ μαθηματικὰ ἔδιναν τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια, ὅμως οἱ κλασικὲς σπουδές, κυρίως
οἱ δύο νεκρὲς γλῶσσες, ἦσαν τὰ κύτταρα τῆς γενικῆς παιδείας, τῆς καλλιέργειας, τοῦ πολιτισμοῦ. Θὰ ἐπαν-
έλθω ὅμως σὲ ἑπόμενο σημείωμά μου.
Καὶ τώρα πίσω στὰ δικά μας. Γιατί μισοῦμε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες τὰ ἀρχαῖα ἕλληνικά; Γιατί θεωροῦμε
πὡς ἡ κατάργηση τῆς διδασκαλίας τους εἶναι μέτρο «προόδου» γιὰ τὴν ἐκπαίδευση; Τὴν ἴδια στιγμή, βεβαια,
ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἐμεῖς ἐπινοήσαμε τὴ δημοκρατία καὶ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὸν Παρθενώνα; Ὑπάρχει πάν-
τως ἡ διαπλοκὴ τῆς προοδευτικῆς σκέψης καὶ ἐκπαίδευσης μὲ τὴν ἰδεολογία τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Καὶ σὲ
ἄντίθεση μὲ τὴν ὑπερηφάνεια γιὰ τὸν Παρθενώνα, ἡ τριβὴ μὲ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἀπαιτεῖ κόπο καὸ τὸ χειρό-
τερο, τὸ ἀπεχθέστερον ὅλων γιὰ τὴ δημοκρατικὴ Ἑλλάδα, πειθαρχία καὶ συγκέντρωση.
Γιτί δὲν βρήκαμε ὕστερα ἀπὸ διακόσια χρόνια ἕναν δικόν μας τρόπο νὰ τὰ διδάσκουμε καὶ νὰ τὰ μαθαίνουμε;
Γιατί τὰ ταυτίζουμε μὲ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὰ παραδίδουμε στοὺς νεαντερτάλιους Ἑλληναράδες ποὺ τὰ κακοποι-
οῦν;
Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, τόσο περισσότερο πείθομαι πὼς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἀρ-
χαία ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ἁρμοδιότητα ψυχαναλητῆ
, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ σκαλίσει τὰ ἀπωθημένα τοῦ συλλο-
γικοῦ μας ἀσυνείδητου. Νὰ ξεθάψει τοὺς θαμμένους ἐκεῖ ψυχαναγκασμοὺς καὶ νὰ ἀναδείξει τὸ πρόβλημα.
σχέση μας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ἡ ὁποία στήριξε τὴ σύγχρονη ὕπαρξή μας,
κινεῖται ἀνἀμεσα στὴν ἐξι-
δανίκευση καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀπόρριψη. Φοβόμαστε νὰ τὴν ἐκλογικεύσουμε.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Μάρτιος 13th, 2017, 9:14 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Εικόνα * Ἔργο τοῦ Παναγιώτη Χρ. Κουσουτζῆ,
ἀπὸ μαρμάρινη προτομὴ Ρωμαϊκοῦ ἀντιγράφου.
Λάδι σὲ μουσαμά, 40x50 ἑκ.


Γιὰ μεγάλα παιδιὰ
καὶ γι' ἀνθρώπους ποὺ ἀναζητοῦν λίγη γαλήνη
στὸ ξεκούραστο διάβασμα,
μὲ θέματα γνωστά, πού, καλὸ εἶναι, νὰ τὰ μάθεις.

Εικόνα
* Περιεχόμενα
ΚΡΟΙΣΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ
Ο ΚΡΟΙΣΟΣ ΓΥΡΕΥΕΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
ΚΥΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ
ΑΜΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
Ο ΤΡΕΛΟΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΗΔΗ
ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Ο ΖΩΠΥΡΟΣ
ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΟΙ ΣΚΥΘΕΣ
Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΙΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
Η ΑΣΙΑ ΧΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ
ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΜΠΡΟΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ

~
Ὁ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ποὺ ἀναγνωρίζεται σὰν "πατέρας τῆς Ἱστορίας", γεννήθηκε γύρω στὰ 484 π.Χ. στὴν Ἀλικαρνασσό,
μιὰν ἀξιόλογη ἑλληνικὴ πόλη τῆς Μικρασίας, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ρόδο. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ Ἀλικαρνασσός βρισκό-
τανε κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Περσῶν.
Ἀκούραστος ταξιδευτὴς ὁ Ἡρόδοτος, εἶχε γυρίσει ὅλον τὸν γνωστὸ τότε κόσμο καὶ θησαύρισε σοφία, ὄχι μόνον μὲ
ὅσα ἔμαθε ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα μπόρεσε νὰ ἰδεῖ μὲ τὰ μάτια του καὶ νὰ τὰ κατακτήσει μὲ τὴν δυνα-
τή του σκέψη.
Ἀφοῦ ἔβαλε σὲ τάξη τὶς γνώσεις του, θέλησε νὰ διηγηθεῖ καὶ στοὺς ἄλλους τὰ θαυμάσια καὰ σπουδαῖα πράγματα
ποὺ ἤξερε. Καί, ὅπως ἆλλοι ἔγραφαν καὶ ἔψαλλαν "ἔπη" (ἀφηγηματικὰ ποιήματα), αὐτὸς ἔγραφε καὶ διάβαζε στὸ
ἀκροατήριό του "λόγους" σὲ πεζό. Οἱ "λόγοι" του εἶχαν ἄλλοτε καθαρὰ ἱστορικὸ περιεχόμενο κι' ἄλλοτε παραδοσι-
ακὸ μυθικό, πού - ἐκεῖνα τὰ χρόνια - ἦταν ἀνακατεμένο σὲ ἀξεδιάλυτο κράμα μὲ τὸ ἱστορικό.
Μερικοὶ ἀμφισβήτησαν τὴν κριτικὴ ἱκανότητα τοῦ Ἡροδότου. Δὲν βρέθηκε ὅμως κανεὶς νὰ ἀμφισβητήσει τὴν χάρη
καὶ τὴν γλύκα ποὺ ἔχει ἡ ἀφήγησή του. Ἔτσι λογαριάζεται ὁ καλλίτερος παραμυθὰς τῶν ἀρχαίων χρόνων. Μαζὺ
ὅμως κι' ὁ πρῶτος συγγραφέας ποὺ προσπάθησε νὰ συλλάβει, μὲ μιὰ ματιά, στὴν ἱστορική της ἐξέλιξη, ὁλόκληρη
τὴν ἀνθρωπότητα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.
Φαίνεται νὰ πέθανε γύρω στὰ 420 π.Χ. Ἦταν προσωπικὸς φίλος τοῦ Περικλῆ, τοῦ Σοφοκλῆ καὶ τοῦ Λάμπωνα.
(Ἀπὸ τὴν ἔκδοση).
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Μάρτιος 15th, 2017, 9:13 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Κάθε Τρίτη, ὥρα 19.00
στὴν αἴθουσα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου,
τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ,
Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα,
ἡ ἐξαίρετη δρ. κα Χρύσα Ἀλεξοπούλου*
διαβάζει καὶ ἑρμηνεύει φιλολογικά, ἱστορικά, πραγματολογικά,
τὶς Νεφέλες τοῦ Ἀριστοφάνους.

Εικόνα * Ἐρυθρόμορφες ἀττικὲς μορφές, Νεφέλαι,
τοῦ ζωγράφου Σωτάδη, 500 - 450 π.Χ.,
Βρετανικὸ Μουσεῖο, Λονδίνο.

Ἕνα σπουδαῖο μάθημα ὅπως καὶ νὰ τὸ πάρεις.
Καὶ μοῦ ἔχει δώσει τὴν τιμή, ἀπὸ τὴν θέση μου (δὲν ἀνεβαίνω στὴν
ἕδρα) νὰ διαβάζω-ὑποκρίνομαι τὸν Στρεψιάδη καὶ τὸν Ἄδικο Λόγο,
στὴν ἔμμετρη μετάφραση, ἐγὠ - αὐτὴν προτίμησα ἀπὸ τὶς 7 ποὺ ἔχω - ὁ κα-
θένας παρακολουθεῖ μὲ ὅποιο βιβλίο στὰ χέρια διαθέτει
-
τοῦ Γεωργίου Σουρῆ ,
τὴν διδαχθεῖσαν τὸ πρῶτον ἐν Ἀθήναις ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου
τῇ εἰκοστῇ πέμπτη Ὀκτωβρίου 1900.

Ἐννοεῖται ὅτι κάνω κάτι σὰν Ραδιοφωνικὸ Θέατρο, αὐτὸ ποὺ μὲ ἀν-
έθρεψε ἀπὸ 5 χρονῶ. Καὶ εἶμαι εὐτυχὴς ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.
~
Ἀντιγράφω ἕνα δεῖγμα:
τὸ πῶς ὁ Χορὸς (τῶν Νεφελῶν) ὑποδέχεται τὸν Στρεψιάδη
καὶ πῶς ἐπαινεῖ τὸν Σωκράτη:
Χαῖρε, χαῖρε, γεροντάκι τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς,
ὁποῦ λόγους φιλομούσους κυνηγᾷς καὶ νουνεχεῖς,
χαῖρε, λειτουργὲ καὶ σὺ λεπτοτάτης φλυαρίας
καὶ πειθούσης ῥητορείας,
ποῦ τοσοῦτον μᾶς τιμᾷς...
'πές τί θέλεις ἀπὸ 'μᾶς;
Ἄλλον ἐκ τῶν σοφιστῶν δὲν ἀκούομεν κανένα,
ἤ τὸν Πρόδικον καὶ σένα,
τοῦτον μέν, ὅτι κοσμεῖται μὲ σοφίας ἀρετὴν
καὶ μὲ φρένα συνετήν,
σὲ δὲ πάλιν ὅτι βγαίνεις ἀγερώχως ἐν ὁδῷ
καὶ τὰ μάτια σου τὰ στρέφεις πὀτ' ἐκεῖ καὶ πότ' ἐδῶ,
σοβαρεύεσαι γιὰ 'μᾶς, κι' εἰς πολλὰ κακὰ καὶ κόπους
ὑποβάλλεσαι γυμνόπους.
Στρεψιάδης:
Ὤ Γῆ, τί λόγος ἱερός, σεμνός, φρικτός, τρομάρα.
Σωκράτης:
Αὐταὶ καὶ μόνον αἱ Θεαί, πᾶν ἄλλο κουταμάρα.
Στρεψιάδης:
Καὶ πῶς; τὸν Δία, δάσκαλε, Θεὸν δὲν τὸν νομίζεις;
Σωκράτης:
Τί Ζεὺς καὶ Ζεύς; δὲν εἶναι Ζεύς, καὶ μὴ τσιλιμπουρδίζῃς.


Τὸ θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.
Τοὺς ἀφιερώνω ὅλα τὰ καλὰ γεράματά μου.
Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.
~~~
Εικόνα
~~
(*) Ἡ ποιήτρια Χρύσα Εὐστ. Ἀλεξοπούλου γεννήθηκε στὴν Ἀμαλιάδα Ἠλείας (1955). Σπούδασε κλασικὴ φιλολογία
στὴν ἀθήνα, παρακολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς γιὰ τὸ ἀρχαῖο δράμα στὴν Γερμανία καὶ εἶναι διδάκτωρ τῆς Φι-
λοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔχει ὑπηρετήσει ὡς καθηγήτρια στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση
κι' ἔχει διδάξει ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ πολιτισμὸ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἄαχεν, στὴν Γερμανία. Σήμερα εἶναι σχολικὴ
σύμβουλος φιλολόγων καὶ διδάσκει Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Θέατρο στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Απρίλιος 13th, 2017, 8:44 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Εικόνα ~ Ἕνα κεράκι ποὺ δὲν ξέρεις τίποτα γι' αὐτό, ἡ ζωή μας.

Χθὲς ἔνιωσα μιὰ λίγη ἀνάγκη νὰ πεταχτῶ (καλὰ λέω, νὰ πεταχτῶ, ὄχι νὰ πάω) ὥς τὴν ἐκκλησία. Ἔμεινα μισὴ ὥρα.
Δὲν σταυροκοπήθηκα, δὲν προσκύνησα. Κάθησα σὲ ἕνα κάθισμα κι' ἔβλεπα γύρω μου. Ἀρκετὸς κόσμος. Ἔξω ἀπὸ
τὴν ἐκκλησία, δὲν περιγράφεται ἡ κατάσταση. Ὅ,τι κι' ἄν πῶ, τὸ "ρατσιστής" θὰ πάρει καὶ θὰ δώσει στὸ στόμα τῶν
ἀνοήτων. Θἄλεγε κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ "ἔξω" εἶναι ὀργανωμένα, δασκαλεμένα.

Εικόνα

Ἤθελα νὰ νιώσω σὲ μέρος δικό μου, τῆς πατρίδας μου, τοῦ τόπου ὅπου γεννήθηκα. Στοὺς δρόμους, δὲν ξέρω ποῦ
βρίσκομαι ἀκόμα κι' ἄν ἀπὸ κάπου ἀντικρύζω τὸν Παρθενώνα - κάποτε, ἔτσι μεγάλωσα, ὑπῆρχε νόμος νὰ φαίνεται
ἀπὸ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Ἀθήνας. Τὰ βράδυα Τὸν φώτιζαν καὶ ἐνῶ ἐμεῖς τὰ παιδιὰ παίζαμε κρυφτὸ ἤ καθόμα-
σταν καὶ λέγαμε πονηρὰ παραμύθια, εἴχαμε συντροφιὰ τὸ Σπουδαιότερο καὶ Ρημαγμένο Μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ νὰ
Τὸ κοιτᾶμε. Ὅλη ἡ Ἀνθρωπότητα Ἐκεῖ. Δὲν θὰ χρησιμοποιήσω κοσμητικὰ ἐπίθετα. Ὅλο σ' Ἐκεῖνον ἔπεφτε τὸ μάτι
μας.
Χθὲς λοιπὸν, μέσα στὴν ἐκκλησία, ἦταν σὰν νὰ ἀναζητοῦσα συγγενικά μου ἄτομα, πατριῶτες. Νεκροὶ γιὰ μένα καὶ
οἱ παρόντες.
Ἀριστερά, πρὶν τὸ Ἱερό, ὑπάρχει στημένη μιὰ ἑλληνικὴ σημαία. Τὴν καμάρωνα.

Εικόνα

Ὁ ἕνας παππὰς σὰν νὰ μὴν εἶχε ἑλληνικὴ ἄρθρωση, μὲ ξένισε, μὴν πῶ θύμωσα. Οἱ ψᾶλτες δὲν ὀρθοφωνοῦσαν. Ἔ-
πρεπε νὰ κρατᾶς τὴν "Σύνοψι" γιὰ νὰ μαντεύεις ποῦ βρίσκονται, σὲ ποιό σημεῖο, καὶ τί λένε - ἄν ξέρεις ἑλληνικά,
πρᾶγμα ἐξόχως ἀμφίβολο γιὰ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν τελειώσει Λύκειο.
Γύρισα σπίτι μου. Χάιδεψα τὰ γατάκια μου καὶ κοιμήθηκα. Συγκεντρώνω δυνάμεις γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἐγχείριση.
Καλὸ εἶναι νὰ πιστεύεις σὲ μιὰ θεία δύναμη ἀλλὰ κι' αὐτὴ εἶναι τόσο εὔθραυστη. Λόγια σκέτα.
Ἡ ἠρεμία καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἐπιστήμη καὶ τὸ τυχαῖο, τὸ τυχερὸ τοῦ καθενός.
Εἶχα τὴν τύχη νὰ εἶμαι ἄτυχος στὴν ζωή μου. Τὸ ὅτι τὸ ξέρω, μοῦ ἀρέσει. Καὶ μοῦ δίνει θᾶρρος.

Εικόνα

Οἱ καμπάνες θἄθελα πάντως νὰ χτυποῦν. Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι ἑκατὸ μέτρα ἀπὸ τὸ σπίτι μου, δὲν τὴν βλέπω, ἀλ-
λὰ στὸν 5ο ὄροφο θὰ ἔφτανε ὁ ἦχος τους ἄν...
Ὁ ἦχος τους εἶναι ὅ,τι πιὸ καθάριο μετὰ τὴν κάποτε ἑλληνικὴ ποὺ πλέον τὴν μπαστάρδεψαν τόσο.
Ἰάνης Λὸ Σκόκκο,
Κλινοσοφιστής.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Απρίλιος 13th, 2017, 4:34 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Τὰ ἀνακάλυψα τυχαίως. Δὲν θὰ μπορέσω νὰ φανταστῶ πιὸ τέλεια βιβλία στὸ εἶδος τους
καὶ στὸν σκοπό τους.
Εὐχάριστα, πανεύκολα.
Κάτι σὰν δροσιστικὸ τὸ καλοκαῖρι.

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα

Εικόνα Εικόνα
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Απρίλιος 26th, 2017, 2:39 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
* Ἕνας Εὔζωνας δὲν μπόρεσε νὰ κρύψει τὴν συγκίνησή του…, ὅταν ὁ Ἱερέας τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου
στὴν Ἀδελαΐδα (Αὐστραλία), ἄρχισε νὰ μιλᾶ μὲ τὰ καλλίτερα λόγια γιὰ τοὺς Εὐζώνους καὶ τὴν Ἑλλά-
δα…
«Νὰ θυμᾶστε πᾶντα νὰ κάνετε τὴν Ἑλλάδα Ὑπερήφανη γιατί πέρασε δύσκολα καὶ περνάει ακόμα, μὲ
πολλοὺς Ἕλληνες στὴν ξενιτιὰ ποὺ τὴν ἀγαπᾶνε καὶ τὴν νοσταλγοὺν πάρα πολύ!!»

- Εὔζων ὁ Κωνσταντίνος Λούσιας.

Εικόνα
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Απρίλιος 29th, 2017, 7:14 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Re: Ποιά ἐπική-ἡρωική ἑλληνικὴ ἐποχὴ προτιμᾶς;
Κλασσικὴ ἐποχή: ὁ Κλασσικὸς Ἕλληνας.
Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!


Εικόνα * ...ἔστω καὶ ὁ κερατωμένος Μενέλαος νἄμουνα.

~~~~
Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν καυχιοῦνται ὅτι εἶναι Ἕλληνες, ὅπως ἐμεῖς, ἀπὸ ποῦ κι' ὥς ποῦ!... Καυχιοῦνται ὅτι εἶναι Γάλλοι, καὶ Ἰταλοί, καὶ Βέλγοι καὶ βεβαίως εἶναι.

σὺν [+]
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Μάιος 8th, 2017, 7:31 am

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Φιλέλλην.

Εικόνα

Τὴν χάραξι φρόντισε τεχνικὰ νὰ γίνει.
Ἔκφρασις σοβαρὴ καὶ μεγαλοπρεπής.
Τὸ διάδημα καλλίτερα μᾶλλον στενό·
ἐκεῖνα τὰ φαρδιὰ τῶν Πάρθων δὲν μὲ ἀρέσουν.
Ἡ ἐπιγραφή, ὦς σύνηθες, ἑλληνικά·
ὀχ’ ὑπερβολική, ὄχι πομπώδης-
μὴν τὰ παρεξηγήσει ὁ ἀνθύπατος
ποὺ ὅλο σκαλίζει καὶ μηνᾶ στὴ Ρώμη-
ἀλλ’ ὅμως βέβαια τιμητική.
Κάτι πολὺ ἐκλεκτὸ ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος·
κανένας δισκοβόλος ἔφηβος ὡραῖος.
Πρὸ πάντων σὲ συστείνω νὰ κυττάξεις
(Σιθάσπη, πρὸς θεοῦ, νὰ μὴ λησμονηθεῖ)
μετὰ τὸ Βασιλεὺς καὶ τὸ Σωτήρ,
νὰ χαραχθεῖ μὲ γράμματα κομψά, Φιλέλλην.
Καὶ τώρα μὴ μὲ ἀρχίζεις εὐφυολογίες,
τὰ «Ποῦ οἱ Ἕλληνες;» καὶ «Ποῦ τὰ Ἑλληνικά;
πίσω ἀπ’ τὸν Ζάγρο ἐδῶ, ἀπὸ τὰ Φράατα πέρα».
Τόσοι καὶ τόσοι βαρβαρότεροί μας ἄλλοι
ἀφοῦ τὸ γράφουν, θὰ τὸ γράψουμε κ’ ἐμεῖς.
Καὶ τέλος μὴ ξεχνᾶς ποὺ ἐνίοτε
μᾶς ἒρχοντ’ ἀπὸ τὴν Συρία σοφισταί,
καὶ στιχοπλόκοι, κι ἄλλοι ματαιόσπουδοι.
Ὥστε ἀνελλήνιστοι δὲν εἴμεθα, θαρρῶ.
Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Ιούνιος 3rd, 2017, 5:39 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Re: Γενικώτερα, ἐδῶ θυμόμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ λογοτέχνες, μόνον.
Μαγδ. Κ. Τσάκωνα, Ἀνθολόγιο γιὰ τὸν Πατέρα .
4η συνέχεια.
*
Κωνσταντίνος Ἰ. Ἀγγελόπουλος,
ἀπὸ τὴν τραγῳδία εἰς πέντε πράξεις: "Ἀριστόδημος".
~Εικόνα
[Μετὰ τὸν χρησμό, πὼς ἡ Ἰθώμη θὰ σωθῆ - καὶ φυσικὰ ἡ Μεσσηνία - "Ὅταν κόρην του παρθένον
Αἰπυτίδης στὸν βωμὸν/ τῆς Ἀρτέμιδος προσφέρει ἑκουσίως τὸν σεμνόν/...
" κι' ὁ λαχνὸς ἔπεσε
στὴν κόρη τοῦ Λυκἰσκου, ἐκεῖνος ὅμως τὴν ἐφυγάδευσε, τότε ὁ Ἀριστόδημος (ἀπὸ τὸ γένος τῶν
Αἰπυτιδῶν ἐπίσης) πρόσφερε τὴ δική του κόρη γιὰ νὰ σωθῆ ἡ πατρίδα, ἐνῶ εἶχε χάσει - σὲ μάχες
- καὶ τ' ἄλλα του παιδιά, τρεῖς γιούς). .......
ΕΥΦΑΗΣ: Φωνὴ
τὸ οὖς μου ποία ἔπληξε; Τίς ὁμιλεῖ; ΕικόναΕικόναΕικόνα
[Καὶ ὅταν ἔρχεται ὁ Ἐπήβολος - ὁ ἱερεὺς - νὰ τὴν παραλάβη ὡς σφάγιον, ἡ Δρυόπη "καταβάλ-
λουσα ὑστάτην προσπάθειαν, διευθύνεται πρὸς τὸν Ἐπήβολον. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅπμως παρὰ τὸν
οὐδὸν τοῦ σηκοῦ στρέφει ἅπαξ καὶ παρατηροῦσα τὸν πατέρα καλύπτοντα διὰ τῆς χειρὸς τὸ
πρόσωπον
, ἵσταται ἐπ' ὀλίγον καὶ ὡσεὶ καθ' ἑαυτή].
- Ὤ πάτερ μου! Σὲ κλαίω περισσότερον.
.......
Καὶ σὺ ὦ τοῦ πατρός μου κορυφὴ σεμνή,
τῆς Μεσσηνίας, τῆς Ἰθώμης καύχημα!
τὸ ὕστατον σὲ χαιρετῶ, καὶ δάκρυα
ἄν χύνω, δὲν τὰ;χύνω δι' ἐμέ.
Τὴν τύχην σου θρηνῶ, καὶ κλαίω, τὴν κακήν.
Καὶ λύπης ἄξιος, ὁ δυστυχέστερος,
ὁ ζῶν σὺ εἶσαι, ὄχ' ἡ θνήσκουσα ἐγώ.
[Ὅταν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Εὐφάη, ἔγινε βασιλεὺς ὁ Ἀριστόδημος, ἐνῶ μίαν νύκτα εἰσέρχε-
ται εἰς τὸ ἀνάκτορον καὶ λέγει εἰς τὸν δοῦλον].
Εικόνα
....
Κατάκοπα τὰ βλέφαρα ἄν κλείωνται
ἐμπρός μου μένεις πάντοτε, Δρυόπη μου,
ὁ νοῦς μου δὲν κοιμᾶται, οὔτε ἡ ψυχὴ.
Ὁ νοῦς μου! Ἔχω πλέον τώρα νοῦν ἐγώ;
Ἕνα σῶμα εἶμαι ζωντανὸν χωρὶς ζωήν,
ἕνα φάντασμα, χωρὶς νὰ εἶμαι φάντασμα.
Σκιὰ ἀνθρώπου εἶμαι, ὄχι ἄνθρωπος.

[Εἰς τὸ τέλος πηγαίνει στὸν τάφο τῆς κόρης του καὶ αὐτοκτονεῖ μὲ τὸ ξίφος του καὶ ὁ Λυκί-
σκος (γιὰ τὸν ὁποῖον λέγεται ὅτι ἐφυγάδευσε τὴν κόρη του γιὰ νὰ τὴν γλυτώση) εἶπε: "
Μεσσηνία, ὅλη, ὅλη ἡ Ἑλλὰς / ἄν γίνη καὶ εἷς τάφος, δὲν θὰ δυνηθῆ/ τοιοῦτο νὰ καλύψη
σῶμα ἥρωος
"

(1901).
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Ιούνιος 27th, 2017, 1:49 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Παρακολουθοῦμε τὸ βιβλίο "Ὁ Ἔρως στὴν Ζωὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων".
Εἰσαγωγὴ - περίληψη - μετάφραση - σχόλια: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης, Τόμος Γ΄.


.Ἑλληνικὸς πολιτισμός, 10.
ΙΙΙ) Ἔρως τῶν ἀξιῶν - Ἔρως τῆς ἀλήθειας.
3η συνέχεια.
~
Ὁ Ἔρως, ὡς κυρίαρχη, μεταφυσική, ψυχικὴ καὶ ΕικόναΕικόναΕικόνα δόγματα, τὰ ποικίλα θρησκευτικὰ σύμβολα, - καὶ οἱ μῦθοι
σύμβολα εἶναι -, τὰ διάφορα διδάγματα καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ καθολικὴ δημιουργία εἶναι τὸ ἐνδιάμεσο ἐ-
πίπεδο ἐποκοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἀπροσδιόριστον θεῖον.Καὶ γιὰ τοῦτο κάθε ἄνθρωπος κατ' ἀνα-
φορὰν πρὸς τὸ θεῖον δικαιοῦται νὰ ἐκφράζει τὴ δική του γνώμη ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὸ θεῖον εἶναι γενικῶς ἀ-
προσδιόριστον. Αὐτὴ ἡ θέση καθιερώνει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὸ δικαίωμα τῆς
πίστεως ἤ τῆς ἀπιστίας. Χωρὶς κανεὶς ἄλλος νὰ δικαιοῦται νὰ ἐλέγξει τὸν πιστὸν ἤ τὸν ἄπιστον.
====
Τὰ σύμβολα τῶν θεῶν:

Δίας: κεραυνός, ἀετός, σκῆπτρο.
Ποσειδώνας: τρίαινα, ἄλογο, δελφίνια.
Ἥρα: σκῆπτρο, ρόδι, παγώνι.
Δήμητρα: στάχυα, δάδες.
Ἀθηνᾶ: κουκουβάγια, περικεφαλαία, ἐληά.
Ἥφαιστος: σφυρί, λαβίδα.
Ἄρης: ὅπλα.
Ἀφροδίτη: φτερωτοὶ ἔρωτες, περιστέρι.
Ἀπόλλωνας: κιθάρα, δάφνινο στεφάνι.
Ἄρτεμη: τόξο, θήκη µὲ βέλη, ἐλάφι.
Ἑρμῆς: κηρύκειο, φτερωτὰ σανδάλια.
Διόνυσος: ἀµπέλι, κισσός.


[Συνεχίζει].
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Ιούλιος 2nd, 2017, 3:41 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Μαγδ. Κ. Τσάκωνα , Ἀνθολόγιο γιὰ τὸν Πατέρα.
13η συνέχεια.
*
Εικόνα . Στέφανος Δάφνης (Θρασύβουλος Ζωιόπουλος).

Ὁ θρίαμβος τοῦ Διαγόρα.
Μέσα στὸ Στάδιο τῆς χαρᾶς σαλεύει ἡ τρικυμία
τὰ πεντελήσια μάρμαρα σκεπάζει ὁ λαός,
κι' ἀπὸ τὸ φῶς τὸ ἀθάνατο ντυμένη ἡ Ὀλυμπία
φαντάζει, ἀστράφτει ὁλόγυρα καὶ δείχνεται ὡς ναός.
-----------------------------------
Κι' ἦρθε στὴ μέση ὁ κήρυκας κι' ἐστάθηκε καὶ ὑψώνει
χρυσὸ ραβδί, κι' ὁλόγυρα τὴν ἀγωνία θωρεῖς,
κι' ἦρθε στὴ μέση ὁ κήρυκας καὶ κράζει: «Στεφανώνει
τοὺς νικητὰς μὲ κότινο ἡ Ὀλυμπία Πατρίς!

Ἡ Ρόδος παίρνει σήμερα τὶς δυὸ μεγάλες νίκες.
Τοῦ Διαγόρα ἄς ἔρθουνε τὰ δυὸ παιδιὰ μπροστά!»
Κι' ἀπὸ τὰ πλήθη ἐπρόβαλαν πρὸς τοὺς Ἑλλαδονίκες
οἱ δυὸ ἀδελφοί. - Ὦ δίδυμα λουλούδια ταιριαστά!
-----------------------------------
«Ἄς τρικυμίσουν οἱ χαλκοὶ κι' ἄς ἀντηχοῦν τὰ σεῖστρα,
τὰ κύμβαλα ἄς ἠχήσουνε καὶ οἱ σάλπιγγες, ἐμπρός!»
Κι' ἀνέβη, ἀνέβη ὁ ἀλαλαγμὸς ἐπάνω ἀπ' τὴν κονίστρα
ὅπου ὁ λαὸς ἐβόησε περίγυρα ἠχηρός.

Κι' ὅλοι κοιτάζανε δεξιὰ στοῦ γέρου τὴν κερκίδα,
μὰ ὁ Διαγόρας ἄφθονα τὰ δάκρυα του κυλᾶ,
κι' ἀμίλητος τὰ μάτια του σφουγγάει μὲ τὴ χλαμύδα
καὶ τοῦ κρατεῖ ἡ συγκίνηση δεμένη τὴ λαλιά.

Καὶ οἱ νικητές, μὲ τὰ χλωρὰ στεφάνια τώρα, πᾶνε
καὶ στοῦ πατέρα τὸ λευκὸ κεφάλι τὰ φοροῦν,
κι' ὁρμητικὰ τὸν ἅρπαξαν στοὺς ὥμους καὶ περνᾶνε
κι' ὦ θρίαμβος, ἀγέρωχα στὸ Στάδιο προχωροῦν.

Γύρω τὰ πλήθη τὸ ἱερὸ μεθύσι φλέγει τώρα
καὶ σειοῦν τοὺς κλάδους καὶ σκορποῦν τ' ἄνθη μὲ ἁγνὴ χαρά,
καὶ κράζουνε: «Ὦ, άπόθανε, ἀπόθανε, Διαγόρα,
ποιὰ δόξα ἐσὺ ὡραιότερη θὰ ἐπιθυμήσης πιά!»

Κι' ἐκεῖνος, ὡς ἐφτάσανε στὸ ἄγαλμα ἐμπρὸς τῆς Νίκης
τὸ ἄσπρο του κεφάλι ἔγειρε, μὲ χαμόγελο ἀχνό,
κι' εὐτυχισμένος τρεῖς φορὲς ὁ γέρω-Ὀλυμπιονίκης
τὰ μάτια του ἐπαράδωσε στὸ φῶς τὸ ἀληθινό.

Γύρω ἐξεσποῦσε ὁ θρίαμβος κι' ἀλάλαζαν τὰ σεῖστρα
καὶ τὸν παιᾶνα οἱ σάλπιγγες χτυπούσανε ἠχηρό,
καὶ τ' ἄνθια πάντα ἐπέφτανε ἐπάνω στὴν κονίστρα
καὶ τ' ἄνθια πάντα ἐρραίνανε τὸν γέροντα νεκρό!
(«Ὁ ἀνθισμένος δρόμος», 1911).

Εικόνα
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Ιούλιος 29th, 2017, 1:43 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Παρακολουθοῦμε τὸ βιβλίο "Ὁ Ἔρως στὴν Ζωὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων".
Εἰσαγωγὴ - περίληψη - μετάφραση - σχόλια: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης, Τόμος Γ΄.


.Ἑλληνικὸς πολιτισμός, .
ΙΙΙ) Ἔρως τῶν ἀξιῶν - Ἔρως τῆς ἀλήθειας.
4η συνέχεια.
~
.Ἡ πίστις χαρίζει ἀπέραντο θάρρος, ἐσωτερικὴ σωτηρία ἀπὸ τὰ ἠθικὰ δεινά, ψυχικὴν ὑγεία κλπ.
Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση μιᾶς ὑγιοῦς θρησκευτικῆς παιδείας, ἡ ὁποία ἀποδιώχνει τὴν θρησκοληψία,
τὸν φανατισμὸ καὶ τὸ περιβόητο odium theologicum (θεολογικὸ μῖσος) τοῦ τυφλοῦ ἐξ αἰτίας μι-
κρόνοιας καὶ μικροψυχίας δῆθεν πιστοῦ.
Τὰ ἀγαθὰ τῆς γνήσιας θρησκευτικότητος δὲν τὰ ἔχει ὁ ἄπιστος. Γι' αὐτὸ κατέρρευσαν ταχύτατα
οἱ ἀθεϊστικὲς κοιμωνίες. Παραλλήλως οἱ «ἰδεολογίες» γεννοῦν ἰδεοληψίες ἐγκληματικοῦ βάθους.
Ὅλες δὲ οἱ «θεωρητικὲς» περιγραφές, τὰ κηρύγματα κλπ ἔχουν τὴν ἀξία τους διότι ἐκφράζουν τὰ
περιεχόμενα, μεταφυσικὰ καὶ ἠθικά, ὄχι ὁπωσδήποτε ὑποχρεωτικὰ γιὰ κάθε πιστό. Αὐτὸ ποὺ ἔ-
χει ἀξία εἶναι ἡ πίστη καὶ ἡ πίστη δὲν συναντᾶται ὁπωσδήποτε στὴν κατὰ γράμμα ἀποδοχὴ τῶν δι-
δαγμάτων, ποκίλης μορφῆς ἀλλὰ στὴν ἐσώτερη πνευματικὴ συγκίνηση, στὴ σχέση μὲ τὸ ὑπερβα-
τικὸ ἀπροσδιόριστο, ἄπειρο βάθος τῆς θεότητος, ποὺ μεταφέρουν πρὸς τὸν πιστὸ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς
θεότητος, τὰ συμβολικὰ σχήματα τῆς θρησκευτικῆς τέχνης. Τὰ παιδαγωγικὰ - φιλοσοφικὰ κηρύγ-
ματα καὶ τὰ ἠθικὰ πρότυπα.
Ἡ ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ πίστη ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἐμπειρικὴ πραγματικότητα, ἀνέρχεται στὴ λογικὴ
προσέγγιση τοῦ θείου - αὐτὸ συμβολίζουν τὰ εἴδωλα καὶ οἱ εἰκόνες (ὁμοιώματα συμβολικὰ τῆς θεό-
τητος) καὶ τέλος ὑπερβαίνει καὶ τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ λογικὴ καὶ ἀγκυροβολεῖ στὸν ὑπερβατικὸ χῶρο,
ἔνθα ἀναφαίνεται τὸ δῶρο τῆς ψυχικῆς σωτηρίας γενικῶς
( βλ.Γ.Σ.Καραγιάννη: Εἰδωλολατρία - Εἰ-
κονολατρία,
Λάρισα 2001).

Ὁ ἔρως καὶ τὸ τραγικὸ αἴσθημα τῆς ζωῆς.

Ἔρως εἶναι δημιουργὸς μορφῶν, οἱ μορφὲς ἔχουν ὅρια, τὸ τραγικὸ αἴσθημα τῆς ζωῆς γεννᾶται
ἀπὸ τὴν ὑπέρβαση τῶν ὁρίων, καὶ τὴν συναίσθηση καὶ συνείδηση τῆς ὑπερβάσεως τῶν ὁρίων
.
Ἡ τραγικότης εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁ-ΕικόναΕικόναΕικόναΕικόνα
[Συνεχίζει.
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό Τεύκρος » Αύγουστος 19th, 2017, 2:15 pm

Τα σέβη μου. :)
Τεύκρος
Maniac poster
 
Δημοσ.: 10526
Εγγραφη: Απρίλιος 13th, 2008, 2:19 pm
Το μέλος Τεύκρος, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Αύγουστος 24th, 2017, 6:19 pm

Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Παρακολουθοῦμε τὸ βιβλίο "Ὁ Ἔρως στὴν Ζωὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων".
Εἰσαγωγὴ - περίληψη - μετάφραση - σχόλια: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης, Τόμος Γ΄.


.Ἑλληνικὸς πολιτισμός .
Ὁ Ἔρως καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἐλευθερίας .
~
Εικόνα

Ἡ ἐλευθερία ὑπὸ τὸ μεταφυσικὸ πρῖσμα σημαίνει ἀπόλυτη δυνατότητα ἐκδηλώσεων, κινήσεων,
συμπεριφορᾶς καὶ παραγωγῆς γενικῆς δράσεως κλπ. χωρὶς καμιὰ μορφοποίηση, καμιὰ νομοτέ-
λεια καὶ καμιὰ μορφὴ προγράμματος, τυποποίηση καὶ τὰ τοιαῦτα.Αὐτὴ ἡ κατάσταση τὴν ὁποία
ἀποδίδει παραστατικώτατα ἡ φράση τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν συμπεριφορά του
«Τὸ πνεῦμα ποὺ θέλει πνεῖ», εἶναι ἡ ἐλευθερία παντὸς ὑπαρκτοῦ στοιχείου ὑπὸ τὸ μεταφυσικὸ
πρῖσμα.Αὐτὴ ἡ ἀπόλυτη οὐσιαστικὰ ἐλευθερία ἀφορᾶ τὸ ἄπειρο στοιχεῖο τοῦ ἐρωτικοῦ φαινομέ-
νου, διότι στὸν ἔρωτα ἐξωτερικῶς ὑπάρχει περιορισμὸς καὶ ὁριοθετεῖται, διότι ἐξωτερικῶς ὁ Ἔ-
ρως κατασκευάζει μορφές, σχήματα, οἱ δὲ μορφὲς καὶ τὰ σχήματα διαθέτουν ὅρια καὶ πέρατα,
δηλ. εἶναι πεπερασμένα μεγέθη, ἐνῶ ἐσωτερικῶς ὁ Ἔρως εἶναι πάμπλουτος μὲ ὅλα τὰ περιεχό-
μενα τοῦ κόσμου. Αὐτὴ εἶναι κατ' ἀρχὴν ἡ πρωτογενὴς πραγματικότητα ὅταν ὅλα εἶναι θερμά,
πρῶτα καὶ πανίσχυρα λόγῳ μὴ ἐξαντλήσεως τοῦ ἐσωτερικοῦ δυναμικοῦ, ὅταν ὅμως προχωρήσει
ἡ ἐξάντληση τοῦ ἐρωτικοῦ δυναμικοῦ, τότε ἐμφανίζεται ἐλαττωμένο τὸ ἐσωτερικὸ περιεχόμενο.
Ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει μαζὶ μὲ τὸν Ἔρωτα ὑπὸ μεταφυσικὸ πρῖσμα. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Ἔρως εἶναι ἀπε-
ράντου περιεχομένου, ἡ ἐλευθερία εἶναι ἐπίσης ἀπεριόριστη. Παράλληλα, ὁ Ἔρως, ὅπως διδά-
σκουν οἱ Ὀρφικοὶ καὶ ὁ Ἡσίοδος κλπ. ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ἀνάγκης, διότι εἶναι ἀ-
πόλυτα ἀναγκαία δύναμη γιὰ τὴν παραγωγὴ ζωῆς καὶ τὴν ἀνανέωσή της.
Ὅμως ἐπὶ τῆς ἐννοίας τῆς Ἀνάγκης θεμελιώνεται ἡ Λογικότητα, ἡ Λογικὴ καὶ οἱ νόμοι τῆς Λογι-
κῆς. Ἡ Λογικότητα ἐξαναγκάζει, ἡ λογικὴ ἀπαιτεῖ τὸν σεβασμὸ τῶν νόμων τῆς Ἀνάγκης, ἀλλὰ ἐ-
πὶ τῆς λογικότητος ἡ ὁποία ἀσφαλῶς θεμελιώνεται ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης, θεμελιώνεται ἡ ἐλεύθερη ἔ-
ρευνα τῆς πραγματικότητος, ἡ λογικὴ ἐξέταση τῶν πραγμάτων. Ἡ δὲ λογικὴ ἐξέταση ἐλευθερώ-
νει τὸν νοῦν καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ πάθη, ἀπὸ νεφελώδη ἰδεολογήματα, ἀπὸ πνευμα-
τικὰ σκοτάδια καὶ παραλλήλως πρὸς αὐτὰ χαρίζει πνεῦμα ἐλευθερίας προσωπικῆς στὸ ἄτομον,
πνεῦμα αὐτοπειθαρχίας καὶ ἀξιοπρεπείας, καὶ κυρίως πνεῦμα πνευματικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ λο-
γικῆς ἐρευνητικότητος
. Ὁπότε ἐπὶ τοῦ Ἔρωτος καὶ διὰ τοῦ πέρατις καὶ τοῦ ἀπείρου ἡ Ἐλευθερία
ἐκφαίνεται ὑπὸ ὅλες αὐτῆς τὶς μορφὲς καὶ ὅλα τὰ ποικίλα αὐτῆς σχήματα. Ἡ Ἐλευθερία, διὰ τοῦ
Ἔρωτος, θεμελιώνεται ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης ἀφ' ἑμὸς καὶ ἐπὶ τοῦ πέρατος καὶ ἀφ' ἑτέρου ἐπὶ τοῦ ἀπεί-
ρου περιεχομένου τοῦ Ἔρωτος. Ἡ ἐλευθερία αὐτή, ὑπὸ τὴν ἔννοια τὴν ὁποία ἐπισημαίνουμε, εἶναι
οὐσιαστικὰ μεσότης μεταξὺ δικαιωμάτων ἀφ' ἑνὸς καὶ καθηκόντων ἀφ' ἑτέρου
, διότι, ὅπως ἀνα-
πτύσσει ὁ Πλάτων στὸ «Συμπόσιο», ὁ Ἔρως, καθ' ὅ δαίμων μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων, καὶ μαζὶ
υἱὸς τοῦ Πόρου καὶ τῆς Πενίας, κεῖται πάντοτε «μεταξύ»
. Ἡ ἔννοια καὶ ὁ ὅρος «μεταξύ» εἶναι θεμε-
λιώδης μεταφυσικὴ ἰδιότης τοῦ ἔρωτος.
[Συνεχίζει].
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Δεκέμβριος 2013: Νὰ ἤμουν τώρα Ἀρχαῖος Ἕλληνας...

Δημοσίευσηαπό ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ » Σεπτέμβριος 21st, 2017, 3:50 pm

Τόσος καιρὸς πάει πιά, διαβάζω κι' ἀντιγράφω τόσα γιὰ τὸν Ἔρωτα στὴν ἀντίληψη τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων κι' ἀκόμη
νεο-Ἕλληνας νιώθω! Τί ἀπελπισία, θεέ μου! Ἤ μᾶλλον στὴν θεὰ Ἀθηνᾶ ν' ἀπευθύνομαι, γιατί ζητῶ πρῶτα τὴν Γνῶσι. Ἡ
Ἀφροδίτη δὲν περιμένει (ἔχει λυσσάξει, τὴν βλέπω), ἀλλὰ ἐγὼ...τῆς δίνω καὶ καταλαβαίνει, μὲ τὰ δάχτυλα στὰ πλῆκτρα
τοῦ Ὑπολογιστῆ μου... - σὰ νἆναι οἱ ρόγες της, τὸ ἴδιο κάνει.
Τελικά, πολὺ ἐρωτικὸ πλᾶσμα μ' ἔφτιαξε ἡ μαμά μου, γι' αὐτὸ τιμωρήθηκε καὶ πέθανε. Ἄξιο μιᾶς ἀξιοπρεποῦς ζωῆς ἔπρε-
πε νἀ μ' ἀναθρέψει. Νἆχω τιμὴ καὶ σέβας ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἔστω καὶ φτωχαδάκι. Τελικῶς, τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ διαλέγουν
ἐπιμελῶς καὶ μὲ σοφία, θἄλεγα, τοὺς γονιούς τους.
Ἀλλὰ τὰ πλῆκτρα μου, ὅσο συνεχίζω νὰ λέω τὰ δικά μου, πεισματικῶς δὲν μοιάζουν μὲ ρόγες τῆς ὡραίας Ἀφροδίτης. Ὅση
ψευδαίσθηση κι' ἄν στρατολογήσω. Ὤχ, Παναγίτσα μου, τί μπελάς!...Ἀπὸ παρθένα σὲ παρθένα ὅλο καταλήγω!


Νὰ ἤμουν τώρα ἀρχαῖος Ἕλληνας...- καὶ τί στὸν κόσμο!
~
Παρακολουθοῦμε τὸ βιβλίο "Ὁ Ἔρως στὴν Ζωὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων".
Εἰσαγωγὴ - περίληψη - μετάφραση - σχόλια: Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης, Τόμος Γ΄.


.Ἑλληνικὸς πολιτισμός .
Ὁ Ἔρως καὶ τὸ ὅραμα τῆς Ὡραιότητος.

Ἔρως εἶναι κατ' ἐξοχὴν ἡ πηγὴ τῆς ὡραιότητος διότι αὐτὸς εἶναι ἡ μεγίστη πηγὴ τῆς ὡραιότητος,
καθ' ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι ὁ κάλλιστος τῶν θεῶν, κατὰ τὸν Ἡσίοδον. «Ἔρως ὅς κάλλιστος ἐν άθανάτοι-
σιν θεοῖσιν
» καὶ ἀκόμη κατὰ τὸν Σοφοκλῆ ὁ Ἔρως εἶναι ἀκατανίκητος δύναμη μέσα στὴν ὅλη πραγ-
ματικότητα· εἶναι ὁ ἀνίκητος σὲ κάθε μάχη: «Ἔρως ἀνίκατε μάχαν». Ἡ μεγίστη δύναμη εἶναι καὶ ἡ
καλλίστη ταυτοχρόνως, ἡ δὲ ὡραιότης συμπεριέχει δύο βασικὰ στοιχεῖα, τὸ ἀπόλυτα σαφὲς καὶ κα-
θαρὸ πέρας, τὴν πλήρη καὶ ὀξυτάτη ὁριοθέτηση, μαζὶ μὲ ἕνα πάμπλουτο καὶ συνάμα ὠκεάνειο, πε-
ραιτέρω δὲ ἄπειρο περιεχόμενο. Ἡ ὡραιότης εἶναι ἡ κατ' ἐξοχὴν ἰδιότης τοῦ Ἔρωτος.Αὐτὸ χαρακτη-
ρίζει τὸν αἰσθητικὸ πολιτισμὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.Τοῦτο καταφαίνεται ἰδιαιτέρως στὰ καλλιτεχνι-
κὰ ἀριστουργήματα τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος.
[Συνεχίζει].
Εἶμαι ὁ μεσιὲ Κλινοηδυεπὴς
ὡραῖος, ὀλέθριος.
Καί, ἡ τελευταία λέξη τῆς κλιν'-ἐρασμιότητος: :klino:
Περᾶστε τὸ ποντίκι σας πάνω στὴν εἰκόνα, τίποτ' ἄλλο δὲν σᾶς λέω!
Άβαταρ μέλους
ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ
Extreme poster
 
Δημοσ.: 33144
Εγγραφη: Ιανουάριος 31st, 2008, 11:31 pm
Τοποθεσια: Κλινοηδυεπὲς ΠαραΓατιανὸν ἀθηναϊκὸν κλεινὸν τέρας. Κλινοχαρής ἐπωνομασθεὶς Οἰδίνους!
Το μέλος ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

ΠροηγούμενηΕπόμενη

Επιστροφή στην Θέμα του μήνα

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες